Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Content Zone
locationtop

Livesearch
sizelarge
typepage

Children Display
alltrue
depth5
excerptTypesimple

LivesearchsizelargetypepageTuto kapitolu je důležité dobře prostudovat pro úspěšné zvládnutí další práce v programu.

Obsahuje základní informace ohledně programu jeho instalace, ovládání, aktualizace, základních funkcí atd.

Také zde naleznete nespočet funkcí, které Vám usnadní následnou práci v programu.