Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

událostech, dokáže rovněž monitorovat potenciálně rizikové situace a včas na ně uživatele upozornit, ať už se pohybuje v jakékoliv části systému. Uživatelé zde na jednom místě naleznou, s viditelnou výstrahou, nejdůležitější aktuální vnitropodnikové, ekonomické a legislativní informace.

Image RemovedImage Added


Timeline (F2)

Novinky v programu a legislativě jsou rozděleny do kategorií Obecné, Mzdy a Daňová kancelář. Jde o novinky vycházející ze současného systému PREMIER update. Součástí této podzáložky je také sledování narozenin a svátků zaměstnanců, Svátky kontaktních osob z adresáře a obchodních partnerů s možností automatického odesílání e-mailu s přáním.

Image RemovedImage Added


Kurzovní lístek lze aktualizovat automaticky. Měny určené k aktualizaci se definují v "Globálních předvolbách" - "Volby pro síť, tisk, export ..."

Image RemovedImage Added


Uživatelé (F3)

...

Nyní je možno sledovat aktivitu přihlášených uživatelů systému a v rámci Intranetu posílat zprávy.

Image RemovedImage Added


Automatické zprávy (F4)

...

Systém nyní uživatelům nabízí přehled všech zpráv vygenerovaných E-agentem či systémem Workflow.

Image RemovedImage Added


Změna zásob (F5)

...

Rychlý pohled na pohyb zásob, na podlimitní či nadlimitní stavy, sledování základních informací o stavu zásob.

Image RemovedImage Added


Nově v prodlení (F6)

...

Uživatelé mají okamžitou informaci o nesplněných termínech, které mohou mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejich obchodními partnery.

Image RemovedImage Added


Výstražné a informativní ikony

...

V případě, že uživatel nemá přístup do personalistiky, lze povolit zobrazování narozenin ve Správci - Předvolby omezující - Mzdy.

Image RemovedImage Added


Výstražné a informativní ikony - Nedostatky zásob, Záporné zůstatky

...

Uživatelé tak mají okamžitou informaci, která může mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejími obchodními partnery

Image RemovedImage Added


Výstražné a informativní ikony - Automaticky generované zprávy z E-agenta, Workflow

...

V globálních předvolbách – odběratelé lze nastavit i plán.

Image RemovedImage Added


PS Aktivita - speciální mobilní aplikace

...

Info

Další informace o mobilních aplikacích naleznete v kapitole PS Aktivita (nastavení).