Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Návod k instalaci

1. Na straně Premiera, potřebujete mít SQL verzi databáze, pokud ji nemáte, obraťte se na obchodní oddělení obchod@premier.cz

2. Přes administraci vašeho e-shopu si objednejte a aktivujte samotný doplněk na stránkách Shoptetu

3. V Premieru není potřeba nic dalšího dodatečně instalovat, pouze provádějte pravidelně aktualizace

4. Pokud SQL verzi databáze již máte, tak po instalaci na straně Shoptetu kontaktujte společnost Premier (obchod@premier.cz) s požadavkem na spárování komunikace mezi účetní jednotkou Premiera a e-shopu na Shoptetu. Do zprávy uveďte pouze URL adresu Vašeho e-shopu a ID e-shopu, které naleznete v administraci:

5. V odpovědi obdržíte jedinečné 20-místné ID obsahující alfanumerické znaky, které vložíte do nastavení konkrétní účetní jednotky:

(Povolit PREMIER air - po stisknutí této volby Vás program vyzve k zadání bezpečnostního hesla. Heslo zní "AIR1")

6. Doplněk můžete spustit dle návodu v další kapitole. V něm ještě musíte ještě doplnit číslo e-shopu, které se nastavuje se rovněž jedenkrát, ale na rozdíl od přiděleného jedinečného ID v účetní jednotce se může dle potřeby změnit a slouží zároveň jako Vaše kontrola spárovaného e-shopu:

Nyní je nastaveno vše potřebné a synchronizace bude funkční. Doporučujeme udržovat aktualizace Premiera, všechny potřebné knihovny jsou při nich již automaticky nainstalovány a není nutné nic dalšího dodatečně instalovat.

7. Před prvním spuštěním doporučujeme provést zálohu dat.


Panel

Na této stránce najdete:

Table of ContentsSpuštění


Synchronizaci s doplňkem Shoptetu naleznete v Premieru naleznete v záložce SkladF2 Ceník / e-shop – klikněte na tlačítko Shoptet

Image Added


Před prvním spuštěním možnosti "Shoptet (API konektor)" se ujistěte, případně požádejte Vašeho správce SQL serveru, že uživatel, který je nastaven jako autorizační přístup k SQL jednotce má práva "sysadmin".

Pro první spuštění aktivace Shoptet je nutná instalace SQL procedur. Tyto se nainstalují automaticky v případě, že je uživatel, který je nastaven jako autorizace vůči SQL, sysadmin, viz. obrázky níže.

Image Added Image Added

Existují dvě metody autorizace.

 1. Windows authentication
 2. SQL authentication

Je nutné, aby tento uživatel měl nastaveno na SQL serveru práva sysadmin. Po aktivaci modulu, je možné tato práva zrušit. 

Info
V případě, že je nastaven Winaut, je jednodušší, když tento krok, tedy aktivaci Shoptetu v IS PREMIER provede Váš správce SQL serveru
Zobrazí se Vám následující rozhraní umožňující zvolenou jednorázovou synchronizaci jediným kliknutím:


Dole doplňte Vaše ID e-shopu na Shoptetu a zkontrolujte, zda je vyplněno unikátní ID pro synchronizaci a zároveň odpovídající číslo firmy, ve které bude probíhat synchronizace!


Warning
Důležité: V případě problémů se synchronizací kontaktujte Premier a zašlete vygenerovaný protokol se záznamem komunikace (shoptet.log), který naleznete v adresáři Premiera. Soubor může překračovat dovolenou velikost poštovního klienta, proto doporučujeme jej předem zazipovat. Případně můžete připojit ofocené obrazovky.


Import objednávek

V rozhraní stačí vybrat požadovaný sklad, dokladovou řadu, předvolený kód DPH a po stisku Import Objednávek se z e-shopu do Premiera přenesou všechny objednávky. Na závěr se zobrazí zpráva o úspěšné či neúspěšné synchronizaci.

Pokud chcete stahovat všechny objednávky, bez ohledu na status vyřízení, zrušte zaškrtnutí „Stahovat pouze nevyřízené objednávky“. V takovém případě se stáhnou všechny, kromě stornovaných. Zároveň platí podmínka, že číslo objednávky nesmí být zapsáno již v Premieru a musí být jedinečné.

Číslo objednávky v e-shopu bude odpovídat této na importované hodnotě v Premieru:


Warning
Důležité: Čísla nemůžou být duplicitní, k importu nedojde a program zobrazí chybu.


Warning
Důležité: Před samotnou synchronizací je nutné používat v e-shopu Shoptetu pouze číselné označení objednávek. Premier alfanumerické znaky nepodporuje a při synchronizaci tyto znaky automaticky odstraní. Tím ale mohou vzniknout opět duplicity.


Warning
Důležité: Při importu objednávky v zahraniční měně se přesvědčte, zda máte stažen aktuální kurzovní lístek. Pokud import objednávky proběhne v okamžiku před oficiálním vydáním kurzovního lístku, objednávka se nevloží a zobrazí se chyba.


Při synchronizaci objednávek platí tato pravidla:

 • Jednotlivé položky objednávky musí názvem odpovídat skladové kartě v Premieru. Pokud jsou názvy položek jiné, v objednávce se naimportují, ale nebudou svázány s příslušnou skladovou kartou. To platí i pro případ, kdy nevyužíváte modul skladu nebo shodné názvy skladových karet v Premieru nemáte.
 • Pokud skladová karta obsahuje sadu, bude takto v objednávce zobrazena. Pouze však v 1. úrovni.
 • Při importu se partner v e-shopu spáruje s partnerem v Premieru dle vyplněného IČ. Pokud není vyplněno IČ, platí podmínka, že název společnosti u právnické osoby se vyhledává v partnerech dle názvu a v případě fyzické osoby dle celého jméno, města a ulice. Pokud takový partner v Premieru nebyl nalezen, založí se nový – k jeho ověření automaticky při importu nedochází. Pokud již existuje partner se shodným jménem, nakonec názvu se doplní pořadové číslo #NN (max. 99).
 • Kód DPH se řídí předvolbami v Premieru a v příslušných skladových kartách. Pro obecné položky si vytvořte si nové skladové karty s obecným názvy níže. Můžete si v nich předvolit odpovídající kód DPH, který se pak automaticky v objednávce zobrazí:
  • Doprava
  • Platba
  • Slevový kupon

Aktualizace ceníku

Vyberte sklad a můžete uvést „Název publikace – ceník“, což je odkaz na existující nastavení pro eshop, kde si můžete definovat i filtr zboží a pouze ten se pak přenáší na e-shop


Warning
Důležité: Před aktualizací ceníku je nutné sjednotit čísla skladových karet.


Aktualizace probíhá standardně na e-shopu pouze v hlavním ceníku (= 1). V e-shopu se aktualizuje tato cena…… na nastavenou cenu v rabatní skupině 0, odpovídajícího produktu ve skladové kartě v Premieru:
Warning
Důležité: Pokud skladová karta v Premieru nemá vyplněnu cenu, smaže se zároveň i v e-shopu. V tomto případě však platí, že se produkt již nenabízí zákazníkům. A zároveň produkt již nelze znovu ocenit, protože se při přenosu skrz API rozhraní již nenabízí.

Při spuštění aktualizace ceníku bude zobrazen dotaz, zda chcete mít aktualizace pod kontrolou, projít jednotlivě všechny položky a povolit je k zápisu. Toto je doporučeno pro prvotní spuštění, kdy máte možnost si vše vyzkoušet a zkontrolovat propsání v e-shopu.

U každého produktu bude zobrazen následující dotaz. Kdykoliv můžete provádění přerušit.

Import vydaných faktur

Provede hromadný import faktur vytvořených v e-shopu do zvolené dokladové řady a dalších předvolených parametrů v Premieru

Info

Vzhledem k tomu, že při importu jsou přebírána čísla VF z eshopu, doporučujeme založit novou řadu.