Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Odstranění účetní jednotky

Odstranění účetní jednotky lze provést přes "Účetní jednotky" - daná účetní jednotka -  odstranění se provede pomocí tlačítka "X".

Image Added


Po stisknutí této volby Vás ještě aplikace vyzve k potvrzení odstranění účetní jednotky, aby nedošlo k nechtěnému odstranění.

Warning

Po odstranění účetní jednotky dojde k její deaktivaci a IČ již nebude možné znovu použít!!!

Pro opětovné založení deaktivované účetní jednotky je nutné kontaktovat programátory přes "nahlásit chybu"