Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Při zakládání účetní osnovy má uživatel několik možností jak založení provést. Tyto způsoby jsou podrobně popsány zde.


Ve vydaných fakturách bude syntetický účet 311, ten lze hromadně překontovat V "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Účtová osnova" pomocí funkce "Hromadné změny v datech" na účet, který si založíte v osnově.

...