Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postup při vystavení Opravného daňového dokladu při insolvenci (zákon o DPH  235/2004 Sb., § 44 – úprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení)

V řadě vydaných faktur vystavíme opravný doklad následujícím způsobem:

Vyplníme odběratele, DUZP a datum vystavení, pak přejdeme do položek a zde v nové položce zvolíme kód DPH (82 nebo 83 ) dle typu DPH na původním dokladu (vydané faktuře), ke kterému tento opravný daňový doklad vystavujeme. Pokud tyto kódy nemáte v seznamu kódů DPH, můžete si je načíst ze vzorů "Správce - Předvolby - Globální - Kódy DPH - Načíst ze vzorů".

...