Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tento výkaz se nachází v Přehledech ke mzdám - Přehledy, kde si v horní části nastavíte sledované období. Po sestavení výkazu lze pomocí šipky zobrazit detailní údaje k danému řádku výkazu.