Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tento modul obsahuje několik přehledů, kontrol a funkcí:

Kapitoly k modulu:

Children Display

Na této stránce najdete:

Table of ContentsDetailní přehled o majetku - daňový


V tomto modulu se vytvoří přehled o daňových odpisech podle jednotlivých odpisových skupin (pokud je nějaký majetek neodepisován, také je zobrazen). Uživatel zde může vyčíst celkovou počáteční hodnotu majetku za danou odpisovou skupinu, celkovou hodnotu daňových odpisů za zadané období, zůstatkovou hodnotu majetku dané odpisové skupiny.

Pokud chce uživatel vidět, z jakých položek se tyto údaje skládají, dvojitým kliknutím myší na příslušný řádek se zobrazí detaily.

Na obrazovce se ukazují hodnoty netto – tedy upravené o odpisy. V náhledu na tiskovou sestavu je možno si prohlédnout detailní rozpis.

Všechny přehledy lze tisknout nebo exportovat do známých formátů.


Souhrnný přehled o majetku - daňový

Tento modul poskytuje informace o počátečním a koncovém stavu majetku za zvolené období, o tom, v jaké výši byl v tomto období zařazen nový majetek, jaké byly hodnoty zhodnocení daňových odpisů a v jaké výši byl majetek vyřazen. Také je zde zobrazena informace o tom, v jaké výši byl zařazen nový majetek dle §34 Zákona o dani z příjmů.

Účetní přehled o majetku


Tento přehled nabízí informace o účetních hodnotách. Po kliknutí na tuto volbu a po výběru období  se zobrazí okno sloužící k výběru stylu řazení a součtování přehledu, také je zde možno vyfiltrovat majetek dle několika kritérií.

Pak se nejprve zobrazí přehled dle zvoleného součtování, uživatel může kliknutím na šipku ve druhém sloupečku zjistit, z jakých položek se zobrazené údaje skládají.

Přehled majetkových účtů

Zobrazí informace o stavu majetkových účtů za zvolené období. Práce s tímto přehledem je stejná jako u předcházejícího přehledu.


Přehled pohybů

Tento modul poskytuje informace o pohybech za zvolené období. Po zadání sledovaného období se objeví okno, ve kterém můžeme definovat filtr, dle kterého chceme pohyby majetku sledovat.


Přehled pozastavených daňových odpisů

Tento modul poskytuje informace o pozastavených odpisech (daňových). Po zadání sledovaného období se objeví přehled.