Návod k instalaci

1. Na straně PREMIERa potřebujete mít SQL verzi databáze, pokud ji nemáte, obraťte se na obchodní oddělení obchod@premier.cz.

SQL verze musí být minimálně ve verzi MS SQL 2016 (express, standard nebo enterprise. Edice developer není vhodná pro produkční prostředí) a nastavení "Compatibility level" databáze minimálně na "SQL Server 2016 (130)", viz. odkaz na Instalaci služby API


2. Přes administraci vašeho e-shopu si na stránkách
Shoptetu objednejte a aktivujte samotný doplněk.

3. V PREMIERu není potřeba nic dalšího dodatečně instalovat, pouze provádět pravidelně aktualizace.

4. Pokud SQL verzi databáze již máte, tak Vám po instalaci na straně Shoptetu automaticky přijde ID, které vložíte v dalším kroku. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás na obchod@premier.cz s požadavkem na spárování komunikace mezi účetní jednotkou PREMIERa a e-shopem na Shoptetu. Do zprávy uveďte pouze URL adresu Vašeho e-shopu a ID e-shopu, které naleznete v administraci:

5. V odpovědi obdržíte jedinečné 20-místné ID obsahující alfanumerické znaky, které vložíte do nastavení konkrétní účetní jednotky:

(Povolit PREMIER air - po stisknutí této volby Vás program vyzve k zadání bezpečnostního hesla. Heslo zní "AIR1")

6. Doplněk můžete spustit dle návodu v další kapitole. V něm ještě musíte doplnit číslo e-shopu, které se nastavuje rovněž jednou, ale na rozdíl od přiděleného jedinečného ID v účetní jednotce se může dle potřeby změnit a slouží zároveň jako Vaše kontrola spárovaného e-shopu:

Nyní je nastaveno vše potřebné a synchronizace bude funkční. Doporučujeme udržovat aktualizace PREMIERa, všechny potřebné knihovny jsou při nich již automaticky nainstalovány a není nutné nic dalšího dodatečně instalovat.

7. Před prvním spuštěním doporučujeme provést zálohu dat.


Na této stránce najdete:

Spuštění


Synchronizaci s doplňkem Shoptetu naleznete v PREMIERu v záložce SkladF2 Ceník / e-shop – klikněte na tlačítko Shoptet.


Před prvním spuštěním možnosti "Shoptet (API konektor)" se ujistěte, případně požádejte Vašeho správce SQL serveru, že uživatel, který je nastaven jako autorizační přístup k SQL jednotce má práva "sysadmin".

Pro první spuštění aktivace Shoptet je nutná instalace SQL procedur. Tyto se nainstalují automaticky v případě, že je uživatel, který je nastaven jako autorizace vůči SQL, sysadmin, viz. obrázky níže.

Existují dvě metody autorizace.

 1. Windows authentication
 2. SQL authentication

Je nutné, aby tento uživatel měl nastaveno na SQL serveru práva sysadmin. Po aktivaci modulu je možné tato práva zrušit. 

V případě, že je nastaven Winaut, je jednodušší, když tento krok, tedy aktivaci Shoptetu v IS PREMIER provede Váš správce SQL serveru.
Zobrazí se Vám následující rozhraní umožňující zvolenou jednorázovou synchronizaci dle zadaných požadavků:

 


Dole doplňte Vaše ID e-shopu na Shoptetu a zkontrolujte, zda je vyplněno unikátní ID pro synchronizaci a zároveň odpovídající číslo firmy, ve které bude probíhat synchronizace!


Důležité: V případě problémů se synchronizací kontaktujte nás na info@premier.cz a zašlete vygenerovaný protokol se záznamem komunikace (shoptet.log), který naleznete v adresáři PREMIER. Soubor může překračovat dovolenou velikost poštovního klienta, proto jej doporučujeme předem zazipovat. Případně můžete připojit ofocené obrazovky.

Druhý e-shop

V případě, že chcete provádět synchronizaci dvou e-shopu do jedné účetní jednotky, kontaktujte nás na info@premier.cz s tím, aby vám přidělená ID pro synchronizaci pro oba e-shopy byla nastavena shodně. Sami si pak jen budete přepínat příslušné e-shop ID, které si můžete vložit do rozbalovacího seznamu. Pokud se jedná o např. český a slovenský e-shop, vždy si zkontrolujte vkládané kódy DPH.


Import objednávek


 • Sklad - označení skladu v PREMIERu, kam se objednávka uloží, vyberete ze seznamu (povinná hodnota)
 • Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberete z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
 • Předvolený kód DPH položek objednávky - standardně se doplňuje v objednávce kód DPH ze skladové karty konkrétního produktu. V případě, že takový produkt (skladovou kartu) ve skladu nemáte nebo předvolený kód DPH u něj chybí, doplňte výchozí kódy DPH pro konkrétní sazby. Povinná hodnota je minimálně pro nejvyšší sazbu (21%), pokud ostatní nejsou vyplněny, použije se vždy kód DPH vyšší sazby (čísla). Stejné pravidlo platí, pokud procentní sazba neodpovídá přesně procentní výši dané země. Např. pro Slovensko (sazby 20% a 10%) je správné nastavení takto: • Vynucení kódu DPH - Kódy DPH se ověřují se skladovou kartou, v případě, že se liší, má přednost VŽDY nastavení na skladové kartě. Touto volbou máte možnost vynutit si své předvolené kódy DPH, které se již nebudou ověřovat na skladové kartě a přidělí se automaticky. • Založit chybějící skladové karty produktů - vytvoří skladovou kartu z položek objednávky (inventární číslo v PREMIERu = kódu produktu na Shoptetu).
  • Kód produktu na objednávce ze Shoptetu musí odpovídat příslušnému kódu varianty u produktu, jinak se zobrazí upozornění a skladová karta se nevloží (platí pro případ, kdy dojde k dodatečnému upravení objednávky).
  • maximální povolená délka inventárního čísla v PREMIERu je 20 znaků, delší kódy produktů se nevloží
 • U skladových karet služeb použít obecné názvy (Doprava, Platba, Slevový kupon, ...) - pro položky objednávky a případné založení skladových karet se u služeb použijí zobecněné názvy. Např. obdoby položek faktury "Česká Pošta - Balík Do ruky" budou vždy odkazovat na skladovou kartu s názvem "Doprava".
 • Stahovat objednávky v rozmezí - zde můžete omezit interval mezi kterým se budou stahovat objednávky. Po úspěšném stažení se vždy automaticky nastaví hodnota OD hodnotou v koncovém intervalu. Počet stažených objednávek v zadaném rozsahu není omezen. I v případě opakované synchronizace v chybně nastaveném shodném intervalu se duplicitní objednávky nevytvoří.
 • Předvolený kurz pro cizí měnu rozmezí - standardně není potřeba doplňovat, doplní se kurz dle kurzovního lístku v PREMIERu. Pokud chcete vložit svůj vlastní kurz (např. měsíční), doplňte toto pole.


V rozhraní stačí vybrat požadovaný
sklad, dokladovou řadu, předvolený kód DPH a po stisku Import Objednávek se z e-shopu do PREMIERa přenesou všechny objednávky. Na závěr se zobrazí zpráva o úspěšné či neúspěšné synchronizaci.

Pokud chcete stahovat všechny objednávky bez ohledu na status vyřízení, zrušte zaškrtnutí „Stahovat pouze nevyřízené objednávky“. V takovém případě se stáhnou všechny kromě stornovaných. Zároveň platí podmínka, že číslo objednávky nesmí být zapsáno již v PREMIERu a musí být jedinečné.

Číslo objednávky v e-shopu bude odpovídat této importované hodnotě v PREMIERu:


Důležité: Čísla nemohou být duplicitní, k importu nedojde a program zobrazí chybu.
Důležité: Před samotnou synchronizací je nutné používat v e-shopu Shoptetu pouze číselné označení objednávek. PREMIER alfanumerické znaky nepodporuje a při synchronizaci tyto znaky automaticky odstraní. Tím ale mohou vzniknout opět duplicity.
Důležité: Při importu objednávky v zahraniční měně se přesvědčte, zda máte stažen aktuální kurzovní lístek. Pokud import objednávky proběhne v okamžiku před oficiálním vydáním kurzovního lístku, objednávka se nevloží a zobrazí se chyba.


Při synchronizaci objednávek platí tato pravidla:

 • Příslušná varianta produktu se u položek objednávky zobrazí jako "Název produktu (jeho konkrétní varianta)".
 • Jednotlivé položky objednávky musí názvem odpovídat skladové kartě v PREMIERu. Pokud jsou názvy položek jiné, v objednávce se naimportují, ale nebudou svázány s příslušnou skladovou kartou. To platí i pro případ, kdy nevyužíváte modul skladu nebo shodné názvy skladových karet v PREMIERu nemáte.
 • Pokud skladová karta obsahuje sadu, bude takto v objednávce zobrazena. Pouze však v 1. úrovni.
 • Při importu se partner v e-shopu spáruje s partnerem v PREMIERu dle vyplněného IČ. Pokud není vyplněno IČ, platí podmínka, že název společnosti u právnické osoby se vyhledává v partnerech dle názvu a v případě fyzické osoby dle celého jména, města a ulice. Pokud takový partner v PREMIERu nebyl nalezen, založí se nový – k jeho ověření automaticky při importu nedochází. Pokud již existuje partner se shodným jménem, na konec názvu se doplní pořadové číslo #NN (max. 99).
 • Kód DPH se řídí předvolbami v PREMIERu a v příslušných skladových kartách. Pro obecné položky doporučujeme vytvořit si nové skladové karet s obecnými názvy nejčastěji využívaných služeb. Můžete si v nich předvolit odpovídající kód DPH, který se pak automaticky v objednávce zobrazí. V případě, že tyto služby chybí, konektor je vytvoří automaticky s omezenými předvolbami a to dle následujícího pravidla - pokud je název služby v Shoptetu max. 20 znaků, použije se pro položky objednávky a číslo skladové karty ten. V opačném případě bude vytvořena skladová karta nebo bude odkazovat na následující obecné názvy služby:
  • Doprava
  • Platba
  • Slevový kupon
  • Množstevní sleva

Aktualizace ceníku


 • Sklad - označení skladu v PREMIERu, odkud se přečtou skladové karty (povinná hodnota)
 • Název publikace (ceník) - zda máte možnost specifikovat a nastavit filtr pro konkrétní produkty, které se budou přenášet (Sklady - Ceník/E-shop - Tisknout/exportovat ceník nebo štítky - Publikovat ceník/E-shop - zde vyberete Název publikace a v ní můžete specifikovat rozsah přenášených údajů)
 • Číslo ceníku na e-shopu - výchozí hodnota je "1", kterou můžete změnit, pokud máte zavedeno více ceníků na e-shopu


Vyberte sklad a můžete uvést „Název publikace – ceník“, což je odkaz na existující nastavení pro eshop, kde si můžete definovat i filtr zboží a pouze ten se pak přenáší na e-shop. Spárují se vždy inventární čísla skladových karet s kódem produktu na Shoptetu.


Důležité: Před aktualizací ceníku je nutné sjednotit čísla skladových karet.

Aktualizace probíhá standardně na e-shopu pouze v hlavním ceníku (= 1). V e-shopu se aktualizuje tato cena...… na nastavenou cenu v rabatní skupině 0, odpovídajícího produktu ve skladové kartě v PREMIERu:
Důležité: Pokud skladová karta v PREMIERu nemá vyplněnou cenu, smaže se zároveň i v e-shopu. V tomto případě však platí, že se produkt již nenabízí zákazníkům. A zároveň produkt již nelze znovu ocenit, protože se při přenosu skrz API rozhraní již nenabízí.

Při spuštění aktualizace ceníku bude zobrazen dotaz, zda chcete mít aktualizace pod kontrolou, projít jednotlivě všechny položky a povolit je k zápisu. Toto je doporučeno pro prvotní spuštění, kdy máte možnost si vše vyzkoušet a zkontrolovat propsání v e-shopu.

U každého produktu bude zobrazen následující dotaz. Kdykoliv můžete provádění přerušit.


Import vydaných faktur


 • Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberte z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
 • Dokladová řada banky - dle zvolené řady se doplní ve VF banka (povinná hodnota)
 • Předvolený kód DPH položek objednávky - standardně se doplňuje na faktuře kód DPH ze skladové karty konkrétního produktu. V případě, že takový produkt (skladovou kartu) ve skladu nemáte nebo předvolený kód DPH u něj chybí, doplňte výchozí kódy DPH pro konkrétní sazby. Povinná hodnota je minimálně pro nejvyšší sazbu (21%), pokud ostatní nejsou vyplněny, použije se vždy kód DPH vyšší sazby (čísla). Stejné pravidlo platí, pokud procentní sazba neodpovídá přesně procentní výši dané země. Např. pro Slovensko (sazby 20% a 10%) je správné nastavení takto: • Účtovací předpis (strana Dal) - (povinné hodnoty) doplňte syntetický a analytický účet. Nastavení všech ostatních účtů se přebírá z nastavení konkrétní dokladové řady.
 • Importovat jen faktury od data pořízení - Zde si můžete specifikovat interval stahovaných faktur
 • Předvolený kurz pro cizí měnu - standardně není potřeba doplňovat, přebírá se kurz Shoptetu. V případě, že není dostupný, doplní se kurz dle kurzovního lístku PREMIERa. Pokud chcete vložit svůj vlastní kurz (např. měsíční), doplňte toto pole.
 • U skladových karet služeb použít obecné názvy (Doprava, Platba, Slevový kupon, ...) - pro položky faktury a případné založení skladových karet se u služeb použijí zobecněné názvy. Např. obdoby položek faktury "Česká Pošta - Balík Do ruky" budou vždy odkazovat na skladovou kartu s názvem "Doprava".
 • Založit výdejku - zatrhnutím volby dojde k automatickému založení výdejky z položek faktury a vytvoření vazeb. Pokud položka faktury ve skladě chybí, dojte také k založení příslušné skladové karty (její založení se řídí stejnými pravidly, jako u importu objednávek, výše).
  • Sklad - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad pro výdejky i skladové karty
  • Dokladová řada - (povinná hodnota) zvolte dokladovou řadu pro výdejky


Provede hromadný import faktur (bez dobropisů) vytvořených v e-shopu do zvolené dokladové řady a dalších předvolených parametrů v PREMIERu, bez ohledu na stav (vypořádané) faktury.

Vzhledem k tomu, že při importu jsou přebírána čísla VF z eshopu, doporučujeme založit novou řadu.


Aktualizace stavu zásob 

 • Sklad - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad v PREMIERu
 • Číslo skladu na e-shopu - (povinná hodnota) výchozí hodnota je "1". V případě, že nevyužíváte více skladů, nemusíte měnit
 • Používat časové razítko - při zaškrtnutí budou synchronizovány pouze změny ve stavu zásob v PREMIERu od poslední synchronizace. V opačném případě bude aktualizováno vše (pokud pod časovým razítkem vidíte vypsán datum a čas, jedná se o okamžik poslední synchronizace dle časového razítka).

Příkaz provede synchronizaci stavu zásob na e-shopu s PREMIERem (fyzicky uložené ve skladu, včetně záporných stavů, mimo sad). Musí vzájemně odpovídat kód varianty produktu na Shoptetu s inventárním číslem ve skladové kartě (resp. s "Jiný výraz #3"). Při spuštění se program zeptá, zda chcete provést hromadnou aktualizaci nebo položkově zkontrolovat a odsouhlasit jednotlivé změny (doporučeno pro ověření změn).


Přenos produktů

 • Ze skladu - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad v PREMIERu
 • Výchozí kategorie e-shopu, která bude přiřazena přeneseným produktům - (povinná hodnota) Tato zvolená hodnota bude přednastavena vytvořeným produktům

Příkaz zkontroluje a založí chybějící produkty na e-shopu ze skladových karet v PREMIERu. Ty pak nejsou okamžitě viditelné pro zákazníky, je potřeba doplnit mj. cenu produktu.

 • No labels