Likvidita nám vypovídá o schopnosti platit závazky. Pokud je vyšší než 100% je vše v pořádku. Pokud je nižší, hrozí firmě platební neschopnost. Má-li účetní jednotka dobrou likviditu (vyšší než 100%) může se rozhodnout čerpat volné peněžní prostředky na investice nebo osobní spotřebu. Musí se zde ale dávat pozor, protože před použitím volných peněžních prostředků je třeba udělat si rezervu na placení daní a sociálního pojištění z vytvořeného zisku.

Rentabilita tržebZde je možné rychle zhodnotit efektivnost firmy a  její zisk/ztrátu. Procentuální vyjádření zde vyznačuje celkovou marži firmy tj. obchodní marži po odpočtu jiných nákladů, např. mezd, odpisů atd.

Rentabilita kapitálu - Tento výkaz ukazuje zhodnocení kapitálu ve firmě. Jedná se o vlastní kapitál vytvořen ze zisku nebo vložených prostředků do firmy (peněžních a nepeněžních) a cizí kapitál, který tvoří převážně bankovní úvěry  a závazky. Procentuální vyjádření má individuální charakter podle činnosti firmy. Obecně platí pravidlo, že zaběhnutá úspěšná firma by tento ukazatel měla mít vyšší než činí úroky v bankách. V opačném případě se nevyplácí  podnikat, protože uložením peněz do banky bychom získali více.

  • No labels