Nahoře nad seznamem pohybů je přepínač umožňující filtrování seznamu. Pomocí tlačítka "F3 – Nová“ je možno zadávat pohyby. Při zadávání pohybu je napřed nutno zadat "číslo stáje" (pokud je na jedné stáji více kategorií, program zobrazí výběr), dále je potřeba vybrat "druh pohybu".

Podle typu vybraného pohybu pak probíhá další zadávání (např. u přeřazení z jedné kategorie do jiné je nutno zadat cílovou kategorii).

Při uložení pohybu je automaticky přepočten konečný stav v měsíci (a případně počáteční a konečné stavy v následujících měsících), jsou také přepočteny hodnoty na kartě (na kartách), které se pohyb týká.

Pod seznamem pohybů je tlačítko "Generovat automatické pohyby“, které slouží k vygenerování pohybů "Krmné dny“, "Vzrůstový přírůstek na krmný den“ a "Hmotnostní přírůstek na krmný den“ (přírůstky se samozřejmě počítají jen u karet, které patří do jedné z kategorií, která má v číselníku kategorií tento výpočet povolen).

Tlačítko "Generovat odpisy“ se používá pro vygenerování měsíčních odpisů k jednotlivým odpisovaným kartám. Vygenerováním odpisů se dosáhne toho, že je možno sledovat aktuální stavy na kartách bez toho, aby byly odpisy přímo účtovány. Pokud dojde k zaúčtování, budou v příslušném měsíci pohyby "Vygenerován odpis“ nahrazeny pohybem "Zaúčtován odpis“.

Pomocí tlačítka "Přehled pohybů“ je možno zobrazit přehled, jehož typ si uživatel následně vybere (viz obrázek).

  • No labels