Zde si uživatel nastavuje analytické členění operací a dokladové řady:

  • No labels