Tento modul provede výpis vydaných faktur (dle partnera), které jsou v prodlení s placením, a tudíž již mají nárok na vyúčtování penále, tzn., ty faktury, které ještě nebyly uhrazeny a jsou již po dni splatnosti nebo byly uhrazeny po dni splatnosti a vypočtené penále nebylo ještě vyúčtováno.

Nabídka poskytuje uživateli možnost volby provést výpočet penalizační částky k dlužné částce za jím zadané období a k určitému datu. Kromě data výpočtu „ke dni" se nabízí také datum výpočtu „ode dne", což umožňuje zasílat k jednotlivým pohledávkám částečné penalizační faktury. Podklady pro sazbu penále může uživatel čerpat z faktur nebo aktuálních předvoleb.

Zadáním odběratele program navrhne pro penalizaci všechny jeho nezaplacené faktury, které jsou v prodlení s placením. Pokud program navrhne pro penalizaci více faktur od jednoho odběratele, je možné pro výpočet penále vybrat pouze některé faktury (označit hvězdičkou nebo klávesou Enter). Tato sestava poskytuje uživateli veškeré informace pro penalizaci: číslo faktury, měnu, otevřenou částku, z které je penále vypočteno, kolik dnů je faktura v prodlení, smluvní úrok a celkové penále. 


Tisk

Tiskový výstup je příloha k penalizační faktuře, kde je přehledně zobrazen způsob výpočtu penále pro vybrané faktury.


  • No labels