V tomto modulu lze současně sledovat všechny typy majetkových karet (hmotný, nehmotný, drobný hmotný, drobný nehmotný, ostatní zásoby) nebo příslušný filtr nastavit na požadovaný typ majetku.

Nelze zde upravovat účetní údaje, pouze příslušenství a záznamy o údržbě.

Modul je tedy primárně určen pro pracovníky, kteří nemají práva přístupu do majetkových modulů, ale potřebují k jednotlivým majetkům provádět zápisy o údržbě, případně příslušenství. Tyto úpravy je možné provádět po kliknutí na tlačítko "Editovat“.

Editovat položky lze rovněž hromadně pomocí tlačítka "Hromadná editace"  Takto pořizovat zápisy hromadně (dle zvolených kritérií se určí karty, na kterých se akce provede). Jsou zde 3 možnosti hromadných úprav:

  • Zápis příslušenství,
  • Editace údržby,
  • Editace údržby dle zadané periodicity – při této akci uživatel nejprve vybere karty, které chce dále zpracovávat, pak určí, jaký typ záznamu se má na kartách prověřit a případně zapsat, dále určí, zda se nový zápis provede k zadanému datu nebo přesně dle periodicity uvedené na kartě.  • No labels