Prvním krokem je nadefinování OOPP. K tomu slouží tlačítko "Definice OOPP“, po jehož kliknutí lze přidávat či měnit jednotlivé definice.

Každá položka OOPP bude mít v modulu své evidenční číslo. Do popisu je možno zadat libovolný text, také je možné zde zkopírovat číslo či název odpovídající skladové karty (a to po jejím zadání pomocí tlačítka „==> Popis OOPP“. Dále je nutno zadat číslo skladu, a následně vybrat skladovou kartu (do pole "Skladová karta“ stačí zadat část čísla nebo názvu karty, a následně se otevře okno pro její výběr). Také je nutno nastavit dokladovou řadu výdejek (do této řady se budou generovat výdejky při výdeji OOPP) a druh výdejového pohybu. Poslední hodnotou, kterou je nutno zadat, je počet dnů odpisování. To je doba, po kterou by OOPP měla být po jejím vydání v používání.


Hromadná definice

Pomocí tlačítka "Hromadná definice“ je možno založit více definic OOPP najednou. Po kliknutí na tlačítko lze nastavit filtr pro skladové karty, a následně po kliknutí na OK pak vybrat konkrétní skladové karty. Po potvrzení výběru se v dalším kroku zadá dokladová řada výdejek, druh výdejového pohybu a počet dnů odpisování

  • No labels