Modul slouží k evidenci a výdeji OOPP (Osobní ochranné pracovní pomůcky).

Je provázán se skladovým hospodářstvím a personalistikou.

  • No labels