Webovou aplikaci Premier Air lze využít jako náhradu jednoduchého pokladního systému včetně EET komunikace

Aplikaci lze využívat pouze při běžném režimu evidování.

K plnohodnotnému využívání aplikace k tomuto účelu je zapotřebí pouze jakékoliv zařízení s dostupným internetovým připojením (případně tiskárna).

Vše potřebné k elektronické evidenci tržeb (fáze, co je potřeba si zajistit, atd.) naleznete zde.


Na této stránce najdete:


Nastavení

Jakmile uživatel získá od finanční správy vše potřebné (certifikáty a identifikační čísla provozoven) pak je vše otázkou jednoduchého nastavení.

V modulu "Nastavení" se povolí odesílání do EET a přidá se zde certifikát pomocí volby "přidat certifikát". V dalším kroku se nastaví cesta k certifikátunázev certifikátu (libovolný název) a zadá se heslo pro potvrzení. Uživatel zde může takto mít nastaveno i více certifikátů.

Certifikát(y) doporučujeme dobře uschovat!, aby v případě nutnosti výměny PC (nebo jiného zařízení) nedošlo k jejich ztrátě!


Poté v nastavení dokladové řady pokladny, musí uživatel zaškrtnout volbu "posílat doklady do EET" čímž se v nastavení dokladové řady objeví další potřebné údaje, které je potřeba vyplnit.


 1. EET prostředí - zde má uživatel k dispozici dvě možnosti
  • produkční prostředí - ostrý provoz EET.
  • playground 

   Upozornění

   tato volba je určena pouze pro vývojáře) pokud jste běžný uživatel tuto volbu prosím vůbec nepoužívejte!
 2. certifikát - pomocí rozbalovacího menu se k dané pokladně přiřadí jeden certifikát, který byl předtím nastavený v "Nastavení".
 3. číslo pobočky neboli číslo provozovny - zde se vyplní číselný údaj vygenerovaný na portále finanční správy.
 4. pokladna - libovolný údaj pro označení pokladny.

  Doporučujeme jako označení pokladny používat dokladovou zkratku.

 5. testovací režim - slouží pro uživatele k otestování funkčnosti odesílání před povinností evidovat tržby.


Pokud zvolíte EET prostředí playground, nebude Vám umožněno nastavení do EET. 


Po správném nastavení se v seznamu pokladních dokladů objeví nový sloupec EET, který snadno informuje uživatele o stavu odeslání či neodeslání pokladních dokladů do systému EET pomocí barevných puntíků:

 • bez puntíku - daná položka nepodléhá EET.
 • zelený puntík - odesláno.
 • oranžový puntík - neodesláno, takováto datová zpráva se zkouší se po dobu 48 odeslat každou hodinu znovu.
 • červený puntík - chyba, nelze odeslat.
 • šedý puntík - doklad byl vytisknut pouze s PKP kódem, takto označený doklad se musí znovu ručně odeslat do EET.

.


Odesílání pokladních dokladů do systému EET

Postup odesílání dokladů do systému EET je velmi jednoduchý. Uživatel má k dispozici dva způsoby odesílání dokladů. V obou případech je nejdříve potřeba klasicky vytvořit pokladní doklad (v pokladně nastavené pro EET!). Jediným rozdílem oproti tvorbě klasického pokladního dokladu je v tom, že v položkách se vyplní také nový příznak "EET". Údaj se vyplní výběrem z následující nabídky:

 • EET - v případě, že položka spadá do EET.
 • NE EET - daná položka se nemá odesílat do systému EET (např. kauce)
 • EET KREDIT - zvolí se v případě nabití a následně i čerpání dárkového poukazu.


Po vytvoření pokladního dokladu se doklad odešle buďto tak, že si doklad pomocí horní volby bezprostředně po vytvoření odešlete pomocí volby "EET" do systému EET. Po stisknutí volby se zobrazí odesílací okno a po odeslání zprávy a přijetí zprávy z finanční správy se objeví dialogové okno, které informuje o odeslání či neodeslání datové zprávy. V okně se objeví buďto FIK kód nebo PKP kód (v případě neobdržení FIK kódu od finanční správy).


Druhou možností odesílání datových zpráv je odesílání přímo ze seznamu pokladních dokladů. Postup je takový, že si uživatelé označí doklad nebo více dokladů, které chce odeslat do systému EET a následně doklad odešle pomocí volby "EET".Obdobným způsobem lze odeslat do systému EET také pokladní doklad - úhradu vydané faktury v hotovosti. 


Údaje na pokladním dokladu

Po odeslání má pak v dolní části pokladního dokladu uživatel zobrazeny všechny údaje v souvislosti s EET.


Všechny potřebné údaje dle zákona o EET se také tisknou na dokladu a to v dolní části.

Po vytvoření a odeslání dokladu do systému EET, pak na daném pokladním dokladu nelze měnit některé údaje. Pokud je potřeba některé údaje opravit, je zapotřebí odeslat storno doklad do systému EET a následně vytvořit doklad nový a ten rovněž odeslat.


Storno pokladního dokladu

Jak už bylo řečeno, pokud je zapotřebí nějaký doklad již odeslaný do systému EET opravit, je zapotřebí nejdříve do systému EET odeslat storno doklad. Premier Air umožňuje automatické vytvoření storna původního dokladu. Storno k uloženém dokladu vytvoříte pomocí tlačítka "storno dokladu" v horní části dokladu. Aplikace automaticky vytvoří nový pokladní doklad (dodrží číslování dané dokladové řady) a doplní zápornou částku do položek. Storno doklad se odesílá do systému EET stejným způsobem jako klasický pokladní doklad.Přehled k EET

Pro snadnou kontrolu všech odeslaných a neodeslaných datových zpráv byl do aplikace implementován modul EET, který obsahuje detailní přehledy ohledně EET. Modul EET se uživatelům zobrazí až po správném nastavení dokladové řady pokladny k odesílání do EET.


Přehled datových zpráv je pro přehlednost rozdělen do 5 sekcí:

 • vše,
 • nedokončené,
 • v pořádku,
 • varování,
 • chyby.

V přehledu lze taky snadno zobrazit detaily odeslané a přijaté datové zprávy k jednotlivým pokladním dokladům.Tisk pokladního dokladu před odesláním do EET


Pokud vytvoříte pokladní doklad do dokladové řady pokladny nastavené pro EET a z nějakého důvodu budete chtít doklad vytisknout před odesláním do EET, pak bude uživatel při tisku takového dokladu na tuto skutečnost upozorněn.


Pokud uživatel stiskne volbu "OK", doklad se před nabídnutím k tisku odešle do EET.

v případě, že uživatel zvolí volbu "Odeslat později manuálně", aplikace doklad uvolní k tisku a na takový pokladní doklad vygeneruje PKP kód.


Takový doklad je poplatník povinen odeslat do systému finanční správy dodatečně nejpozději však do 48 hodin.

 • No labels