WebFakt XML struktura  je specifická forma elektronické komunikace společnosti ŠKODA AUTO a.s. založená na principu manuálního vkládání dodavatelských faktur v XML struktuře do aplikace společnosti ŠKODA AUTO a.s. - WebFakt.

Tento způsob komunikace je podporován programem PREMIER system a je možné jej využívat za předpokladu, že součástí licence programu je nástavba EDI formát, ISDOC.

Aby bylo možné faktury exportovat do požadovaného formátu je nutné provést následující nastavení:


Nastavení

EAN firmy a složka pro ukládání

Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Odběratelé - EDI komunikace" si uživatel může vyplnit EAN firmy (přidělený od příslušné organizace, které EAN kódy přiděluje).

Pro bezproblémový chod v Premieru je nutné nastavit  složky  pro ukládání (resp .načítaní) souborů. 

Stejné nastavení se rovněž nachází ve "Správci - Předvolby - Uživatelské - Odběratelé - EDI komunikace".

Nastavení v Uživatelských Předvolbách má vyšší prioritu.

EdiID

EdiID tedy číslo přidělené firmou ŠKODA AUTO a.s., je nutné nastavit ve "Správci - Předvolby - Uživatelské - Obecné - Individuální proměnné (pro odborníky)" do pole "a_xxc1".


Formát pro přenos

Posledním krokem je u daného odběratele nastavit formát pro přenos. Toto se provádí v  "Adresáři partnerů – Individuální - Odběratel - Předvolba pro EDI". Zde zvolte volbu "WebEdi Škoda"Export faktur vydaných

Samotný export vydaných faktur do formátu xml se provádí v dialogu tisku faktur volbou - "EDI, ISDOC .." -> exportovat do formátu → "EDI"


Program vytvoří soubor ve formátu xml a tento uloží do složky dle nastavení (viz. výše). 

Takto vytvořený soubor je nutné manuálně nahrát do aplikace WebFakt společnosti ŠKODA AUTO a.s.

  • No labels