Slevy a jejich systém souvisí úzce s prodejní cenou a cenovou politikou firmy. Jejich definování přímo k ceně skladové karty se provádí pomocí nástrojů pro tvorbu prodejní ceny, která je popsána v úvodu subsystému sklad v kapitole "Ceny v programu“. Kromě klasické tvorby cenových hladin, lze slevy přiřazovat aktuálně při prodeji zboží, resp. při výdeji.

 Zadání slevy přímo ve výdejce

Slevy zadává uživatel dle svého uvážení přímo do výdejky. V tomto případě má dvě možnosti. Buď zadá slevu přímo v editačním okně při pořizování položky výdejky, nebo po uložení použije kombinaci kláves (Ctrl+S), která nabídne několik způsobů pro tvorbu slevy.

  • Slevu na základě aktuální položky – sleva se vytváří pouze k položce, na které byl kurzor před stiskem kláves Ctrl+S.
  • Slevu ze součtu všech položekprocentuální sleva ke všem položkám.
  • Pevná částka -  sleva v absolutní částce k celému DL.
  • Hromadná sleva - navrhne se hromadná sleva např 10% a následně se vybere, ke kterým položkám se sleva vztahuje.                           
  • Pomocník pro tvorbu slev – podrobnosti viz. níže.                                  

Pomocník pro tvorbu slev

Slouží pro automatizovaný návrh ceny, resp. slevy dle nejrůznějších podmínek, na základě kterých se pak sleva automaticky nabízí ve výdejce (při prodeji zboží). Tento modul je v podstatě komplexní řešení pro vytvoření systému slev a jejich přímou vazbu na konkrétní skladové karty či skupinu karet za zvolených podmínek a pro konkrétní odběratele či skupinu odběratelů. Pořizování jednotlivých slev je stejné jako v ostatních číselnících, např. sortimentu.

Podrobný popis viz kapitola "Zákaznické ceníky"

Sleva a přenos do faktury

U automatické tvorby faktur na základě výdejek/DL lze zvolit způsob přenosu slev. Implicitně je navoleno, že sleva bude zobrazena jako další položka ve faktuře. Ve "Správci - Globální resp. Uživatelské předvolby - Sklad - Automatické vystavování“ lze předvolit, že sleva se zobrazí vedle každé položky. Druhý způsob je výhodný, tvoří-li se faktura na základě více dodacích listů s odlišnými slevami, nebo jsou-li v dodacích listech uvedeny položky, na které je sleva zakázána (např. vratné obaly).


  • No labels