ISDOC je formát elektronické fakturace, který umožňuje bez-papírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat sdružení  ICT unie


Nástavba umožňuje:

 • Export - vydané faktury
 • Import - přijaté faktury
  vždy jednotlivě.

Hromadný import je možno řešit můstkem na míru, Pakliže o něj máte zájem, kontaktujte nás:

Kontaktujte nás


Na této stránce najdete:


Export

Export je dostupný v Odběratelích – Faktura, pohledávky – na vybrané konkrétní faktuře tl. Tisk – EDI, ISDOC… – ISDOC

Poté se zobrazí formulář, kde si vyberete název souboru, případně požadované přílohy, které se do souboru vloží. Soubor, který obsahuje přílohy, má příponu *.isdocx a soubor bez příloh, pouze *.isdoc. Přípona se zvolí automaticky programem a není třeba jej volit ručně.


Parametry

 • Exportovaný název faktury je nyní pro přehlednost ve tvaru FV_(číslo daňového dokladu).isdoc
 • možnost exportu do nové verze 6.0.1. Původní verze z důvodu kompatibility s jinými systémy i nadále zůstává.
 • Dodavatelské číslo účetního okruhu – pro příjemce s IS SAP je možné zohlednit fakturu číslem
 • „faktura s katalogovými čísly“ = program vyexportuje čísla výrobků před název produktu, tak jak ji vidíte na faktuře

identifikace zboží dle kupujícího“ = zapíše zároveň stejné číslo i do požadovaných položek pro automatické zpracování

žádná“ = zobrazí se číslo výrobku pouze v názvu

 • Výslednou fakturu je nyní možné po exportu přímo odeslat na zadaný email
 • Uživatelská poznámka, která se zobrazí na faktuře

ISDOC Reader

 Program ISDOC Reader umožňuje přečíst výsledný soubor ve formátu ISDOC. Aktuální verzi prohlížeče si můžete stáhnout zde:  ISDOC Reader


Import

Přijatá faktura lze vytvořit automaticky importem z formátu ISDOC.  Faktura se do systému importuje následujícím způsobem: Přijatá faktura - Nová - 9. Import z ISDOC souboru

Po kliknutím na tuto volbu vytvoření faktury program vyzve uživatele k výběru souboru odpovídajícího formátu, vyplnění nákladového účtu, kódu DPH a účtu pro DPH. Následně kliknutím na "Načíst" se faktura ze souboru automaticky načte do systému,

 • No labels