Pokud se vytvoří nalepovací poznámka jako sledovaná úloha, úloha je následně součástí notifikace. Tato možnost přináší řadu výhod:


  • možnost volby termínu s časovými předvolbami
  • oboustrannou kontrolu s možnosti zaslání upozornění jak řešiteli, tak zadavateli
  • upozornění na rozdělenou úlohu přes interní zprávy nemo mailem
  • seznam úloh dostupný v osobní složce (Notifikace)
  • možnost měnit status úlohy
  • seznam užvatelů je dostupný v unigridové tabulce

  • No labels