"Povolit zakládání skladových karet": Uživatel může založit skladovou kartu v příjemce nebo ve vystavené objednávce.

"Povolit provádění změny ve skl. kartách": Uživatel může provádět změny ve skladové kartě v příjemce nebo ve vystavené objednávce.

"Zákaz výdeje do minusového stavu": Program neumožní uživateli vydat větší množství zásob, než jaké je skladem.

"Zákaz výdeje rezervovaných zásob": Program neumožní uživateli vydávat zboží, které již bylo rezervováno.

"Zákaz přijímat vratky": Uživatel má zákaz přijímat vrátky vyjma vratných obalů.

"Povolení zobrazení rekapitulace výdejky": Uživatel má povoleno si zobrazit rekapitulaci výdejky (F11).

"Povolení navrhovatele prodejních cen ve výdejce": Uživateli bude povoleno používání návrháře prodejních cen ve výdejce.

"Povolení zadávat duplicitní sériové číslo": Uživatel má povoleno zadávat duplicitní sériové číslo u vynuceného rozčlenění.

"Zobrazovat všechny dokladové řady":  Ve všech skladových modulech se uživateli zobrazí veškeré dokladové řady.

"Zobrazovat pouze vybraný sklad jeli použito v dokladové řadě více skladů (zobrazují se všechny roky)": Volba, která umožňuje zpět zobrazovat pouze vybraný sklad v dané řade. "Zakázat dialog pro zakládání karet": Uživateli se nezobrazí dialogové okno pro založení skladové karty v jiném skladu při tvorbě nových skladových karet.

"Neupozorňovat na duplicitní zadávání karet": Při tvorbě skladových dokladů program nebude upozorňovat na duplicitní zadání skladové karty.

"Zákaz upravování/mazání vynuceného rozčlenění": Zakáže uživateli upravování/mazání vynuceného rozčlenění ve výdejkách.

"Zakázat zrychlený pokladní režim": Uživateli nebude povoleno používání zrychleného pokladního režimu ve výdejkách.

"Povolit přijímat i vratné obaly po termínu": Uživatel bude moci přijmout vratné obaly i po termínu.

"Workflow - povolit zasahovat do již schválených dokladů": Uživateli bude povoleno zasahovat do již schválených dokladů (workflow).

"Povolit tvořit pokladní doklad nebo VF při uložení DL i když uživatel nemá právo vstupu": Uživatel může vytvořit pokl. doklad nebo vyst. fakturu při uložení DL, i když nemá právo vstupovat do těchto modulů.

"Zakázat tvořit nebo měnit přednastavené pohledy ve skladě": Uživatel nemá povoleno tvořit nebo měnit přednastavené přehledy ve skladu.

"Přehled zůstatků dle rozčlenění: možnost provádět změny / přesuny": Uživatel může provádět změny/přesuny v přehledů zůstatků podle rozčlenění.

"Nezobrazovat v dokladech informace o solventnosti": Uživateli se nebudou zobrazovat v dokladech informace o solventnosti partnera.

"Skrýt cenu": Při přijmu zásob na sklad bude skryta cena (utajení nákupních cen).

"Zakázat změnu pořizovací ceny": Uživateli není umožněno změnit cenu na příjemce.

"Zakázat změnu prodejní ceny": Uživatel nemůže měnit prodejní cenu zboží.

"Skrýt prodejní cenu": Uživateli se nezobrazí na výdejce prodejní cena.

"Skrýt skladovou cenu": Uživateli se nezobrazí na výdejce skladová cena.

"Při změnách nepropočítat skl. cenu": Při změnách se nepropočítává skladová cena.

"Zakázat změnu DL, je-li již faktura nebo paragon": Program zakáže uživateli změnit DL, pokud je již vytvořená faktura nebo pokladní doklad.

"Zakázat zobrazovat pohyby na skladové kartě:" Uživateli se nezobrazí pohyby na skladové kartě.

"Zakázat tvorbu DL na základě objednávek": Uživateli není umožněno vytvářet DL na základě objednávek.

"Zadávat rozčlenění na výdejce pouze metodou FIFO": pokud ve výdejce bude skladová karta, na které je rozčlenění, pak při zaškrtnutí této volby půjde vybrat rozčlenění pouze metodou "FIFO" nikoliv ručním výběrem z rozčlenění.

"Umožnit práci pouze ve skladech": Uživateli bude umožněna práce (nebo prohlížení) pouze ve zde nastavených skladech.

Fiskální pokladny - více o fiskálních pokladnách v Předvolbách globálních (zde).

  • No labels