Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V této záložce se nastaví SPZ vozidel, s jejichž knihou jízd může uživatel pracovat.

  • No labels