Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podrobný popis nastavení pokladny pro Elektronickou evidenci tržeb, včetně popisu odesílání datových zpráv do systému finanční správy naleznete zde.

  • No labels