Modul kalkulace tvoří tyto základní funkce v logistickém řetězci výroby:

  1. Kalkulace množství výrobku – vytvoření kalkulace pro výrobu potřebného množství výrobků, resp. ŠS.
  2. Kalkulace kompletu - možnost vytvořit kalkulaci z více ŠS, tedy z více výrobků – např. vytvoření kompletu z více ŠS (tzv. polotovarů).
  3. Plánování nákladů - veškerá data v tomto modulu tvoří plánované náklady na jeden či zadané množství výrobku/zakázky, oproti kterým se budou posuzovat a porovnávat skutečné náklady (materiálové, výkonové), tvořené realizací v modulu "Sklad“ a "Práce na zakázkách“, tedy skutečnou výrobou. Veškeré vyhodnocení komparace je pak možné sledovat v modulu "Přehledy k zakázkám“.


Na této stránce najdete:

Upozornění

V základním okně kalkulace je nutné, v případě množství většího než jeden kus výrobku zadat požadované množství výrobků. Program pak kalkuluje celkové náklady a prodejní cenu v rámci zadaného množství.


Pořízení kalkulace

Způsob pořízení dat do modulu "Kalkulace“ je zcela stejný jako postup v modulu "Šablony soupisek“ pouze s rozdílem zadání potřebného množství výrobku – pole na hlavičce Kalkulace. Kalkulaci je pak možné vázat na vybranou zakázku na hlavičce.

Pro pořízení kalkulace ("F3 - Nová“) se nabízí dva způsoby:


Ručně – klasické pořízení – podobně jako šablony soupisky, tedy individuální vytvoření skladby výrobku.

Na základě ŠS - automaticky překlopením údajů ze šablony soupisky.

Také zde se definují kompletní složení jednotlivé položky Pro pořízení dat do "Kalkulace“ je možné použít "Šablony soupisek“ ("F3 - Nová -"Na základě Šablony“) a v případě dalších specifik výrobku či zakázky doplnit či změnit položky dosazené ze šablony soupisky.


Realizace/Ukončení kalkulace

Kalkulace se realizuje prostřednictvím výrobní soupisky, a to pořízením výrobní soupisky na základě kalkulace


V případě, že kalkulace není takto realizována a je potřeba ji evidovat jako ukončenou, je třeba v základním editačním okně kalkulace zatrhnout volbu "Uzavřeno“, podobně jako u objednávek.  Poté se již nebude tato kalkulace nabízet v otevřených kalkulacích při pořizování "Výrobní soupisky“ na základě kalkulace.


Poznámka

Na rozdíl od Šablony soupisky lze do "Kalkulace“ přidávat úvodní text "F9", podobně jako u vystavených objednávek, vzhledem k tomu, že kalkulace může sloužit jako příloha ke smlouvě s odběrateli. Samozřejmostí je možnost nadefinovat si textové vzory úvodních textů.

  • No labels