SEPA platba je rychlý a levný převod peněžních prostředků v EUR do zahraničí v rámci EU. SEPA platba je ve formátu .xml.

PREMIER umí pracovat se SEPA platbou.

SEPA platby (EUR v rámci EU) doporučujeme pořizovat v modulu "Příkazy k úhradě". Modul "Platby do zahraničí" slouží primárně pro platby mimo EU nebo platby s konverzí měny.

V nastavení dokladové řady příslušné banky se zvolí bankovní software. Podmínkou je, aby dokladová řada byla v EUR, což se opět nastaví u příslušné dokladové řady.

Pokud v takto nastavené dokladové řadě budete chtít vyexportovat příkaz v EUR, pak se programu zeptá na druh exportu a zde zvolíte "Export ve formátu SEPA" a příkaz bude v požadovaném XML formátu,


.

  • No labels