Na této stránce najdete:

1. Výdejky/DL/Přijaté objednávky


Funkce pro pohyb kurzoru při prodeji

 • Po zadání odběratele jít hned do položek DL (vyloučení klávesy F6/ tlačítko „Položky dokladu“ a F3/“Nová“)
 • Po zadání odběratele umístit kurzor na tlačítko F6
 • Po zadání množství umístit kurzor na F2 (většinou při pevné cenové strategii)
 • Po zadání ceny umístit kurzor na slevu
 • Po zadání kat. čísla umístit kurzor na váhu tara (při používání váhy tara a brutto)
 • Upozorňovat na prodej pod nákupní cenou (kontrola prodejní ceny na dodacím listě)

2. Přednastavení tisku pro DL a přidružené doklady

Uživatel si sám nastavuje podmínky pro tisk přidružených dokladů k dodacímu listu, resp. výdejce.


3. Hlídání termínů platnosti objednávek a nabídek atd.

Tato funkce umožňuje uživateli automatické vyrušení objednávky ze seznamu nerealizovaných objednávek, pokud nebyla v určitém termínu splněna a není tedy možné počítat s jejím dalším plněním.


Rovněž je zde volba, zda-li se mají či nemají automaticky rezervovat objednávky ve skladech na skladových kartách.

Další volba je možnost automatického zobrazení otevřených položek / statusů při vstupu do seznamu.

4. Předvolba pro příjemky

Další předvolba této části umožní uživateli rezervovat materiál u příjemky v případě , že se příjemka vztahuje k zakázce.


5. Nastavení seznamu

Tlačítko umožňuje nastavení seznamu skladových karet určitého uživatele. Toto nastavení je již popsáno zde.

 Nastavení zobrazování prodejních cen dvěma způsoby:

 • s DPH
 • bez DPH

Další funkce se týkají podmínek pro rezervace materiálu na příjemkách a objednávkách.

Hlídání objednávek

Tato funkce umožňuje uživateli automatické vyrušení objednávky ze seznamu nerealizovaných objednávek, pokud nebyla v určitém termínu splněna a není tedy možné počítat s jejím dalším plněním.

6. Předvolby pro zobrazování prodejních cen

 Umožňuje uživateli vybrat si nastavení zobrazování prodejních cen dvěma způsoby:

 • s DPH
 • bez DPH

7. Automatické vystavování

Zde si uživatel může nastavit jiné podmínky a způsoby vystavování vydaných faktu, skladových příjem a výdejek, než jsou v Předvolbách - Globálních.

Totéž tlačítko je umístěno ještě v záložkách "Účetnictví", "Odběratelé" a "Zakázky".

8. Pokladní elektronické systémy

9. EDI-komunikace


 • No labels