Varianty tisku

Tisk a export faktur má mnoho variant, které se zaškrtnutím dané volby nastaví a zvolí, dle požadavku uživatele (viz obr.).

Sestava - po rozbalení rozbalovacího menu "Sestava" má uživatel k dispozici tiskové sestavy faktur, možnost sestavy upravit či načíst z galerie sestav, více zde.Na této stránce najdete:

Hromadný tisk faktur

Snadno lze tisknout jednu nebo více faktur najednou a to pomocí:

  • intervalu od – do č. faktury nebo 
  • dle ručního výběru faktur (za zvolené období).

"Tisknout i pokladní doklad, byl-li s fakturou za hotové vytvořen" - tato volba umožní vytisknout fakturu rovnou spolu s pokladním dokladem a to za předpokladu, že jsem doklady propojeny vazbou.

Nově lze vydanou fakturu tisknout včetně dodacích listů (dříve šlo tisknout dohromady DL s fakturou pouze z modulu výdejek).

Tip

V případě exportů faktury včetně DL do PDF doporučujeme používat nejprve export do zásobníku sestav, kde následně dle potřeby můžete sestavy slučovat do jednoho souboru popř. snadněji odesílat emailem.

"U dobropisů netisknout datum usk. potvrdí jej dodavatel (do 31.3.2019)" - touto volbou je možné tisknout dobropisy bez data uskutečnění, jako tomu bylo do změny legislativy k 1.4.2019 více zde.

Po zaškrtnutí volby „Faktura bude odeslána na dodací adresu, je-li odlišná od základní fakturační“ se dodací adresa vytiskne do pole určeného pro okénkovou obálku. Toto zaškrtnutí se dá přednastavit v "Předvolby – Globální - Odběratelé“ volbou "Automaticky odeslat na odlišnou korespondenční adresu“. Podmínkou pro tento tisk je výběr jiné dodací adresy než fakturační při tvorbě faktury.

"Tisknout včetně QR kódu" touto volbou se aktivuje tisk QR kódu pro platbu na faktuře. Premier system podporuje moderním způsob úhrady pomocí viz kapitola "Platba QR kódem",

Při exportu faktury do PDF lze výstupní dokument automaticky podepsat elektronickým podpisem. Více v kapitole "Obecné - Elektronický podpis".

"EET - získat FIK kód" - pokud byla faktura hrazená hotově a byl k ní vytvořen pokladní doklad do pokladny, která je nastavená pro odesílání do EET, pak lze odeslat datovou zprávu do systému finanční správy přímo z dialogu tisku faktury. Obdobně v případě faktury hrazené platební kartou. Více zde.

"Včetně příloh" - od verze X6.3 je možné spolu s fakturou tisknout/exportovat také přílohy, které jsou k faktuře připojeny vazbou, více zde.


Pomocník pro tisk faktur

Tento modul slouží pro zadání podmínek, za nichž se vytiskne požadovaná tisková sestava faktury. Podmínek pro tisk může být samozřejmě více.

  1. Název tisku – zde se zadá popis tisku.
  2. Část Je-li – zde se zadávají podmínky pro tisk (např. popis Prodej ze skladu, fakturační řada VF1, měna faktury EUR, konkrétní odběratel).
  3. Část Pak – zde se zadává, co se bude za výše uvedených podmínek tisknout (např. faktura v cizím jazyce nebo jiná upravená tisková sestava, počet kopií).


Hromadný výběr faktur

Snadno lze vybrat/označit jednu nebo více faktur najednou, pro hromadnou práci s nimi, a to pomocí:

  • intervalu od – do č. faktury - faktury dle číselného intervalu,
  • dle ručního výběru faktur - za zvolené období - po výběru se zobrazí tabulka, ve které lze označit faktury pro hromadné funkce. V tabulce lze vidět i předvolený způsob předání (více zde). Zobrazují se zde také e-maily pro elektronickou komunikaci, které jsou čerpány z karty partnera. Rovněž se je u e-mailu vidět odkud je čerpán (viz obr "Zdroj"). Z dalších kontaktů pak je preferován ten, co má zaškrtnut v adresáři partnerů "Použít pro rozesílání faktur a upomínek" viz zde. Díky tomu lze snadno vyfiltrovat faktury, které je pak možné následně hromadně rozeslat.


Hromadné rozeslání

Uživatel může hromadně rozeslat faktury dle definovaného výběru jednotlivým partnerům. E-mailové adresy se navrhnou z karty partnera a to jak ze základního kontaktu, tak kontaktní osoby, pokud je zde nastavena volba "Použít pro rozesílání faktur a upomínek". E-maily lze ručně upravit popř. vybrat libovolný e-mail evidovaný u partnera.

Po potvrzení návrhu faktur k rozeslání a výběru formátu exportovaného dokumentu se zobrazí okno nové zprávy pro přímé odeslání e-mailu. Hromadné rozesílání probíhá pouze přímo přes server odchozí pošty SMTP viz "Obecné - Nastavení SMTP".

Mailové adresy příjemců jsou uvedeny u příloh, které lze dvojklikem v příslušném řádku zobrazit.


EDI, ISDOC


Formáty elektronické fakturace, které podporuje program Premier:

  • EDI
  • ISDOC 

Umožňují bez-papírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami. Podrobnosti v samostatné kapitole "Nástavby - EDI formát, ISDOC".


  • No labels