Záložka obsahuje několik individuálních nastavení, které si může uživatel zvolit, aby byly odlišné od nastavení v Předvolbách - Globálních.


1. Volba složky pro ukládání evidenčních listů

Pokud uživatel chce, může si zde nastavit cestu pro ukládání evidenčních listů, které se vygenerují v modulu mezd.

2. Volba implicitního seřazení seznamu zaměstnanců v personalistice

Těmito dvěma volbami si uživatel může nastavit, dle kterého z daných dvou kritérií se mají zaměstnanci v personalistice seřadit.

3. Volba umístění kurzoru v seznamu zaměstnanců

Toto volbou si uživatel určí, zda-li při vstupu do personalistiky se má kurzor umístit na prvním nebo posledním zaměstnanci ze seznamu.

4. Volba zobrazování svátků při startu programu

Touto předvolbou si zaměstnanec povolí nebo vypne zobrazování informace, kdo má svátek v daný den přihlášení a ve dvou dnech po něm následujících. Informace se zobrazuje při vstupu do programu.

5. Razítko ve mzdových dokumentech

Pod touto volbou si může uživatel nastavit razítko ve mzdových dokumentech. Nastavení je obdobné jako nastavení loga a razítka ve fakturách viz. zde.

  • No labels