Tisk

Pro tisk je určeno tlačítko „Tisk“ (horká klávesa: „Ctrl + T“). Následně se objeví potřebná dialogová okna, ve kterých je možné nastavení dalších údajů (např. počet kopií ad.). Každý modul má různé typy tiskových výstupů. Např. v „Peněžním deníku“ se tiskne peněžní deník (více záznamů) a ve „Vydaných fakturách“ formulář daňového dokladu. Pro zpříjemnění, vyšší efektivitu práce a větší přehlednost se v každém pracovním modulu vyskytuje volba tisku související s daným modulem. Např. nachází-li se uživatel v modulu „Evidence majetku“, může z něj tisknout seznam majetku nebo inventární kartu s odpisy, v modulu přijatých faktur jejich seznam nebo likvidační list atd.

Další informace o tisku najdete v části "Tiskové sestavy"

Pokud využíváte službu PREMIER Outsourcing, věnujte prosím pozornost tématu "Vzdálený tisk pro klienty outsourcingu"


Úpravy pohledů sestav na obrazovce

Podobným způsobem jako uživatelské sestavy pro tisk (faktury, dodací listy ad.) si na obrazovce uživatel tvoří pohled dle svých představ a požadavků. Nastavuje si svoje uspořádání sloupců včetně jejich šířky, přidává nové sloupce a mazání sloupců. Některé sloupce smazat nelze, ale pokud se nastaví šířka takového sloupce na "0", tak v pohledu daný sloupec nebude.

Program při založení uživatelského pohledu automaticky nabídne seznam proměnných jednotlivých sloupců, jež umožňuje zobrazit. Kliknutím na jednotlivé sloupce si uživatel stanovuje šířku. Pokud je potřeba některý ze sloupců přemístit na jinou pozici, stačí příslušné pole uchytit myší a přemístit na požadované místo. Tlačítkem „Přidat“ si uživatel může přidávat další sloupce, které nejsou v základním pohledu. V Definici sloupce uživatel napíše do Údaj/Funkce název proměnné (pokud ho nezná, tlačítkem „…“ na konci řádku si potřebný údaj vybere z databáze), sloupec pojmenuje a nastaví šířku tohoto sloupce.


Uživatel si takto může nastavit/upravit několik pohledů. Následně si vždy po vstupu do konkrétního modul přes rozbalovací menu "Pohled" může zobrazení změnit.

Pokud chce uživatel jeden pohled mít jako přednastavený, pak si toto navolí zde (viz obrázek).

Následně uživatel nastaví tento pohled buďto všem uživatelům nebo pouze sobě. Zároveň lze nastavit tento pohled jako předvolený také u jiných účetních jednotek.


Pod stejnou volbou lze provést také zrušení převoleného pohledu.


Uživatelský filtr    

Jedná se o univerzální dotazovací prostředí pro uživatele. Podmínky výběru si uživatel může uložit a později stále používat. Např. v knize vydaných faktur si může nechat zobrazit faktury v prodlení větším než 100 dnů a zároveň s otevřenou částkou vyšší než 10.000 Kč. Nebo faktury s odběrateli s danou rabatní skupinou, popř. doplňkovou analýzou. PS Query je k dispozici v knize vydaných faktur (nabídka FILTR - zobrazí se po zadání období), knize přijatých faktur a v tisku účetního deníku


Uložené filtry: nejprve si do řádků filtru přidáme požadované filtrování (např. úhrady od-do a doklady xy). Do Názvu filtru napíšeme název. Tlačítkem Uložit filtr se nám tento filtr uloží. Při příštím zobrazení přehledu faktur lze si z Uložených filtrů vybrat požadovaný, kliknutím na Načíst filtr a OK se nám zobrazí vyfiltrované údaje. 


Řazení      

Seznamy/přehledy lze řadit dvěma způsoby:


1) Klikáním na libovolný sloupec (na název sloupce) se data řadí podle zvoleného sloupce buď sestupně nebo vzestupně. Takto lze data řadit jen dle jednoho kritéria/sloupce.


2) Tlačítkem Pokročilé řazení se dají data řadit dle více kritérií.Kopírovat do schránky, Rychlá tisková sestavaVeškeré přehledy/seznamy (i upravené dle výše popsaných možností unigridu) lze touto funkcí:


Kopírovat do schránky: Aktivní řádek, tj. řádek, na kterém bliká kurzor

Pole dle výběru – prvním kliknutím na požadovaný údaj (řádek x sloupec) označíme začátek kopírované oblasti, druhým kliknutím na poslední požadovaný údaj označíme konec kopírované oblasti a tím se tato data uloží do schránkyCelý seznam

Tisknout pomocí Rychlé tiskové sestavy:

Odškrtáváním/zaškrtáváním údajů vybíráme údaje pro tisk. Červený rámeček označuje údaje, které se vejdou do tisku.  
  • No labels