Vrubopis lze v programu vytvořit dvěma způsoby:

  1. Ručně - stejným postupem jako klasickou vydanou fakturu, přičemž  je nutné doplnit číslo původního dokladu ( políčko hned pod konstantním symbolem).
  2. Pomocí volby "Nová" - "5. Vytvořit opravný doklad (dobropis) na základě faktury" přičemž je nutné pouze změnit hodnoty na správné kladné.

V tisku faktury je pak nutné zvolit následující volbu:

  • No labels