Podrobný popis nastavení pokladny pro Elektronickou evidenci tržeb, včetně popisu odesílání datových zpráv do systému finanční správy naleznete zde.

  • No labels