Po vstupu do modulu pokladny se uživateli zobrazí volba dokladové řady (pokladny) pro práci:

Kapitoly k modulu:


Po povelu „Nová“ nebo „Přidat s kopií“ se objeví následující výběr:

Ad1) Pouze účetní zápis - tento způsob zápisu slouží pouze pro zaúčtování dokladů, které jsou již vytvořeny (např. ručně).

Ad2) Pokladní doklad tržby/nákupy -  Zde se tvoří pokladní doklad – tržby (nákupy). Snadným vytvořením dokladu se docílí v jeden okamžik minimálně čtyř úkonů:

  • Vytisknutí daňového dokladu
  • Zaúčtování do peněžního deníku
  • Vytvoření podkladu pro pokladní knihu, likviditu, a jiné výkazy
  • Vytvoření podkladu pro knihu DPH
  • Úbytek/Přírůstek zásob na skladě (je-li tato možnost nastavena, vytvoří se k dokladu automaticky skladová příjemky/výdejky

Do hlavičky a patičky dokladu lze umístit i firemní loga nebo další informace. (viz. kap. Správce - Předvolby - Globální - Odběratelé - Logo ve faktuře).

Ad3) Pokladní doklad – Přijatá / Poskytnutá záloha - doklad o přijaté/poskytnuté záloze se tvoří obdobně jako u add. 2). Tento doklad lze použít jak v obchodním styku, tak i při poskytování záloh zaměstnancům na nákupy, služební cesty, atd.

Ad4) Úhrada Přijaté/Vydané fakturyDoklad o zaplacení přijaté/vydané faktury v hotovosti tvoří obdobným způsobem jako u úhrady faktury bankovním převodem. Zde je navíc možnost tisku stvrzenky o zaplacení.

Ad5) Převod peněz -  Stvrzenka o převodu peněz mezi bankou a pokladnou, nebo mezi dvěma pokladnami se vytvoří zvolením tohoto výběru.

Ad6) Pokladní doklad – ostatní - Ostatní pokladní doklady v sobě zahrnují vše co nelze zpracovat v add.1)-5).  Jedná se např. o potvrzení o výplatě mzdy, osobní spotřeby, atd


Textové vzory

Pro urychlení práce slouží v peněžním deníku pomůcka - textové vzory. Zde si může účetní jednotka jednotka nadefinovat nejčastěji používané pohyby, tzn. textovou část a příslušný účtovací předpis. Pro výběr nebo definici textového vzoru slouží objekt umístěný většinou vedle textové položky, nebo s aktivuje horkou klávesou  F9.

Výhoda vzorů spočívá i v tom, že výrazně eliminuje možnost vzniklých chyb, protože operace i kódy DPH se přebírají z tohoto vzoru. Tímto se práce zapisování do peněžního deníku může svěřit i méně zkušeným nebo dokonce i téměř nezkušeným zaměstnancům co se týče znalosti účetnictví. Důležité je pouze správně nadefinovat textové vzory.


Tisk peněžního deníku

Peněžní deník lze tisknout za libovolné období (i neaktuální účetní období). Tiskový výstup se skládá z levé a z pravé části. Vytištěný peněžní deník obsahuje veškeré náležitosti včetně zůstatků peněžních prostředků. Deník se tiskne v modulu ve kterém se i zapisuje (jako většina tiskových výstupů). Tisk deníku lze spustit pouze přes horní nabídku, protože tlačítko tiskárny (horká klávesa F9), slouží pouze pro tisk dokladu. Peněžní deník  lze tisknout za jakékoliv zadané období i mimo aktuální účetní rok.

Deník lze vytisknout dvěma způsoby:

  • Jednostránkový výpis (výpis z tiskárny na šířku A4) pouze pro zvolenou dokladovou řadu. Ten je vhodný pro manažerské sledování, protože je přehlednější, ale nemá plně chronologický sled (pouze pro danou dokladovou řadu). Tento tiskový výstup má rovněž charakter pokladní knihy a to tuzemské i valutové.
  • Dvoustránkový výpis (2 listy A4 na výšku vedle sebe) kompletního deníku. Tento výstup je vhodný pro finanční úřady, protože plně dodržuje chronologický sled, ale méně přehledný neboť obsahuje všechny zápisy (bankovní výpisy, pokladní doklady…). Chce-li uživatel tisknout tento výpis, musí před vstupem do peněžního deníku zvolit výběr: ***Všechny dokladové řady***.

Prohlížení peněžního deníku

Běžné prohlížení

Běžným prohlížením se myslí řádkové prohlížení celého peněžního deníku z chronologického (časového) hlediska. Tento řádkový seznam se aktivuje přímo v modulu „Peněžní deník“ a to běžným způsobem (viz. Základní instrukce).

Peněžní deník se dá prohlížet i před tiskem v podobě, která bude vytištěna.

  • No labels