Pro rychlou informaci o jednotlivých dodavatelích slouží modul „Informace o dodavateli“.

Po vstupu do modulu se provede výběr příslušného dodavatele a ihned se zobrazí všechny přijaté faktury k tomuto dodavateli.

V horní části obrazovky lze vybrat podmínky pro zobrazení faktur:

  • všechny,
  • nezaplacené,
  • v prodlení.

Dále je zde možnost nechat si z modulu "Informace o dodavateli" zobrazit přehled:

"Otevřené zálohy (s DPH)" - přehled otevřených poskytnutých záloh.

Volba "Další upřesnění“ umožňuje provést výběr přijatých faktur za požadované období, a dále se splatností v období od - do.

Detaily faktury lze zobrazit šipkou vedle VS na řádku s příslušnou fakturou. Pokud je na faktuře aktivována žlutá ikona vazeb, je možné se přes tuto vazbu přenést např. do deníku (pokud je to vazba k informaci o úhradě). V tomto okně je možné skrze nabídku "Skok do modulu Přijaté faktury“ efektně přeskočit do modulu přijatých faktur.

Tip

Žlutý řádek v seznamu faktur signalizuje, že k dané faktuře již byl vytvořen příkaz k úhradě.

V přehledu "Informace o dodavateli" je možné nechat si zobrazit grafy a u nich je možnost srovnání s minulým obdobím, stejně tak lze sledovat vývoj v různých obdobích a porovnávat je (roční, měsíční).


Tisk

Tisk vybrané sestavy nabízí možnost tisknout zároveň v místní a cizí měně. 


Odsouhlašení závazků

Stav pohledávek a závazků z obchodních vztahů je třeba odsouhlasit s dodavateli a odběrateli. Formulář pro uznání závazků a inventarizaci neuhrazených závazků se nachází v tomto modulu u tisku.


Tok partnera

Toto je přehled zachycující veškerý průběh dokladů partnera (od poptávek až např. po konečnou realizaci a platby). Přehled informuje o tržbách, nákupech, saldokontu a peněžních tocích. Uživatel má takto k dispozici dokonalý celkový přehled o fakturách s detailním zobrazením jednotlivých položek. Barevné rozlišení umožňuje snadnou orientaci v přehledu.

  • No labels