V modulu účetnictví lze provést několik kontrolních funkcí pomocí "Auditora". Auditor je dostupný přímo z hlavního menu. Jedná se o nový kontrolní nástroj, který automaticky vizuálně označí hledané, požadované nebo podezřelé položky "příznakem". Uživatel tedy může hned přeskočit na požadované místo.


Funkce Auditora v modulu účetnictví:

  • Pokladna v záporném zůstatku,
  • Přijaté otevřené zálohy (návrh na vygenerování dokladu k přijaté platbě
  • Nezadané povinné střediska nebo zakázky
  • Změny provedené po podání výkazu DPH
  • Změny provedené po podání kontrolního výkazu DPH
  • Kontrola konzistence (nezaúčtované faktury,...)
  • Zápisu v deníku - nekorektní účty
  • Položky s účtem 395 (mimo zápočtů)
  • Podezřelé souvstažnosti


Kontrolní funkce lze spustit postupně či také všechny najednou a zároveň u každé funkce lze v pravé části nastavit kontrolované období.

Po provedení kontroly program zobrazí všechny výsledky hledání a vyzve uživatele k výběru položek, které mají být označeny příznakem.

Položka může být interaktivně otevřena v nové záložce a zárověň u každé položky má uživatel k dispozici popis důvodu, proč byla položka vyhledána.

Výsledky kontroly lze standartně filtrovat, exportovat nebo vytisknout.


Po výběru program označí požadované položky trvalým příznakem. 

Auditora ocení zejména uživatelé, které chtějí provést kontrolu nebo pracují na uzávěrkových pracích. Postupně budou auditoři doplněni ve všech modulech.

  • No labels