I v  modulu evidence lze provést několik kontrolních funkcí pomocí Auditoru, který je dostupný přímo z hlavního menu. Jedná se o kontrolní nástroj, který automaticky vizuálně označí hledané, požadované nebo podezřelé položky příznakem. Uživatel tedy může hned přeskočit na požadované místo.

Funkce Auditora v modulu evidence:

  • Vozidla - blížící se technická kontrola

Po provedení kontroly program zobrazí všechny výsledky hledání a vyzve uživatele k výběru položek, které mají být označeny příznakem.

Položka může být interaktivně otevřena v nové záložce a zároveň u každé položky má uživatel k dispozici popis důvodu, proč byla položka vyhledána.

Výsledky kontroly lze standardně filtrovat, exportovat nebo vytisknout.

  • No labels