PREMIER E-Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k programu PREMIER, mimo verzí DEMO a START. Aplikace má za úkol efektivně spouštět v nastaveném intervalu úlohy, které jsou definovány v hlavní aplikaci PREMIER   


Na této stránce najdete:


PREMIER E-Agent je vhodný zejména tam, kde je v hlavním agentu nastaveno více úloh, které se spouští napříč všemi PC či uživateli. Stává se tak, že se zadané úlohy spouští na různých PC, které ne vždy svým výkonem danou úlohu rychle spustí. Uživatel může být v té chvíli omezen výkonem svého PC, protože na pozadí se mu zrovna spustil například kontrolním propočet ve skladu, kde je 50000 skladových karet. To může při slabším výkonu stanice ovlivnit její výkon. Často se toto řeší tak, že se program PREMIER spustí na hlavním serveru, kde je neustále spuštěn pod nějakým přihlášením. Toto řešení však ubírá licenci pro program PREMIER na serveru a při aktualizacích je s tím nutné počítat a program nejprve celý ukončit. Dalším řešením může být vytvoření dávkového souboru, který spustí automaticky celý PREMIER a spustí se úlohy, které jsou v hlavním agentu naplánovány. Toto řešení je zase limitováno ovládáním, zpětnou vazbou či znalosti podmínek dávkových souborů. PREMIER E-Agent je malá, samostatná aplikace, která nahradí obě zmíněné řešení a běží jako systémová služba ve Windows


Je určena pro operační systémy Windows (XP a výše, včetně serverů). Instaluje se na server, či jakoukoli stanci na síti, která zpravidla disponuje největším výkonem a má přístup do hlavního adresáře \PREMIER\. Instalaci může provést pouze uživatel s právy Administrátora. Další práce již vyšší práva nevyžaduje.


Jak to funguje?

Nechte pracovat server či výkonnou stanici, aby se úlohy, které máte naplánované v hlavním agentu, spouštěly pouze na serveru a ne nikdy na stanicích v síti.

Nastavení

Aby se plánované úlohy, které jsou nastaveny v hlavním agentu v programu PREMIER, spouštěly výhradně v určité situaci, je nutná úprava vlastností úloh v hlavním agentu. K tomuto účelu vytvoříme v IS jednoho nového uživatele, například „AGENT“, kterému přiřadíme práva, aby mohl spustit program a měl práva na skladovou agendu. Změníme plánované úlohy tak, aby se vykonávaly, jen když je přihlášen uživatel AGENT


Tímto zajistíme, aby se úlohy spustily jen tehdy, když bude přihlášen náš nový uživatel AGENT. Tímto účtem se nebude přihlašovat nikdo jiný, než právě PREMIER E-Agent, který je na serveru. Úlohy v hlavním agentu takto upravíme všechny. Bez těchto úprav bude sice aplikace Premier E-Agent fungovat stejně, ale naplánované úlohy se budou spouštět zase všude na stanicích v síti, což je pro náš účel nežádoucí. Nyní můžeme spustit na serveru či stanici PC, aplikaci PREMIER E-Agent. Je možné nastavit až tři účetní jednotky, pro které bude platit nastavení…


PREMIER E-Agent nám zajistí, že v zadaném intervalu se spustí celý program PREMIER, automaticky se přihlásí, spustí a vykoná plánované úlohy. Po vykonání úloh, které jsou již vytvořené v programu PREMIER, se zase vše automaticky ukončí. Samostatná aplikace PREMIER E-Agent bude spuštěna nadále a čekat na další interval spuštění. Není tak nutné mít na serveru spuštěn neustále celý IS, nebude se nám na stanicích sám spouštět hlavní agent a vše se bude spouštět jen na serveru. Program je možné mít spuštěný prakticky neustále. Po případném restartu serveru je pak nutné se na takový server přihlásit. Pokud nastavíme automatické spouštění po přihlášení do Windows, dojde ihned po přihlášení konkrétního uživatele na server, ke spuštění aplikace PREMIER E-Agent. Nastavení zabere jen pár minut…

 1. Cesta k hlavnímu adresáři programu PREMIER
 2. Uživatelské jméno v programu
 3. Heslo v programu
 4. Bude se spouštět v zadané jednotce
 5. Číslo účetní jednotky
 6. Interval, kdy se bude opakovaně spouštět celý program a ten pak zkontroluje, popřípadě vykoná úlohy, které to vyžadují, včetně odeslání mailů (pokud jsou nastaveny).
 7. Rozmezí času, kdy se bude program spouštět
 8. Stav úlohy v programu (v tomto případě povoleno)
 9. Stav úlohy v programu (v tomto případě zastaveno)
 10. Identifikace na síti (přebírá název počítače\uživatelské jméno ze serveru či stanice PC
 11. Stav povolení přímo v programu PREMIER
 12. Stav spuštěné a nainstalované služby ve Windows
 13. Maximální doba, kde bude spuštěna definice v programu PREMIER


Povinné údaje jsou označeny červeně, přičemž je nutné vyplnit také čísla účetních jednotek, pokud jsou vybrány. Čísla účetních jednotek je možné zjistit v programu PREMIER, v dialogu „Výběr účetní jednotky“


Kontextová nabídka se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Nastavit/Uložit“. Zde je možné, mimo jiné, nastavit ukončení spuštěných procesů v případě potřeby, zakázat nebo povolit E-Agenta přímo v programu PREMIER, vyzkoušet nastavení a spuštění a uložit změny v nastavení. Po uložení změn je nutné restartovat službu.


V aplikaci je možné zastavit či spustit plánované úlohy v hlavním agentu

Programy spolu komunikují, takže když zastavíme úlohy v programu PREMIER, budeme o tom informováni také v aplikaci a naopak.


Pokud je v hlavním adresáři PREMIER právě prováděna aktualizace, jsme o tom také informováni a interval spouštění se pozastaví. Až se aktualizace dokončí, bude zase vše obnoveno.


Vždy po změně nastavení je nutné nastavené hodnoty uložit. Po uložení je nutné, jak již bylo uvedeno restartovat službu. Toto je možné z druhé kontextové nabídky tlačítka „Služba“


Po ukončení aplikace PREMIER E-Agent, pokud je aktivní služba v OS, se již bude program spouštět sám, dle nastavení v grafickém rozhraní služby.


Program má vlastní proces aktualizace. Po kliknutí na položku „Agent Update“ se zobrazí zpráva, zda je dostupná nějaká aktualizace pro program


PREMIER E-Agent je malá aplikace - služba, která slouží pro automatické spouštění celého IS PREMIER v zadaných intervalech. Není nutné tak mít na serveru spuštěný celý program neustále. Nebudou se nám spouštět na stanicích v síti plánované úlohy a nebude tak vytížený počítač, na kterém se právě úloha spustila.

 


Pro koho je aplikace určena (vhodná)?

Pro klienty, kteří mají tři a více licencí na IS PREMIER a používají funkce E-Agenta v programu. Je možné samozřejmě tuto aplikaci používat i při jednom uživateli (licenci), při jedné plánované úloze, ale spouštění procesů bude vždy na stejném PC.Pro koho není aplikace určena (vhodná)?

Pro klienty, kteří mají jen jednu licenci, popřípadě nepoužívají žádné funkce E-Agenta v programu, či mají jen jednu naplánovanou úlohu (například jednou za týden).

 Aplikace PREMIER E-Agent přímo nespouští jednotlivé úlohy v IS, ale spustí celý program, ve kterém se pak konkrétní úloha, která má být spuštěna, spustí.

Plánujte intervaly s rozvahou

Pokud nastavíme například tento plán


Nastane situace, že se celý program již při druhém intervalu spustí 2x, při třetím intervalu dokonce 3x. Není možné spustit program PREMIER pod stejným přihlášením na stejné stanici více jak jedenkrát, resp. lze, ale zobrazí se nám tento dotaz


Z důvodu spouštění jako služba, nemá tento dotaz kdo potvrdit. Nicméně program sám zkontroluje, jestli není spuštěna ještě jedna kopie a podruhé se nespustí, pokud ještě není dokončena předchozí úloha (interval). Pokud se tak stane, zapíše tuto událost do LOGu. Log má název „err.log“ a je vždy uložen v adresáři, kde se program instaloval. Dbejte na to, aby se úlohy „nepotkávaly“ a intervaly byly rozdílné.


Tipy

Pokud se aplikace bude spouštět na serveru či na počítači v síti, je vhodné se vyvarovat některým potvrzovacím dialogům, které na nás operační sytém chystá. Jeden z nejčastějších dotazů Windows, které můžeme vidět při práci v síti je například ten, kdy se náš systém ptá, zda chceme opravdu spustit síťovou aplikaci


Jak je z obrázku patrné, jedná se o síťovou aplikaci, která je spouštěna ze serveru s IP adresou 10.0.0.2 a jedná se o aplikaci, která má svého vydavatele, kterým je tento EXE soubor podepsán, ale i přesto nás systém s tímto upozorněním „otravuje“. Pokud naplánujeme úlohy tak, že se bude spouštět program PREMIER, jako síťová aplikace, tohoto upozornění je třeba se vyhnout, protože jinak se proces nespustí a všechna naše nastavení a snaha je téměř k ničemu. Tento dotaz operačního systému lze zrušit v Ovládacích panelech – Možnosti internetu – záložka zabezpečení, kde nejprve označíme položku „Místní intranet“ a po té klikneme na tlačítko „Weby“. Zde se mohou lišit různá nastavení vzhledem k typu operačního systému


Nastavíme tak, jak je uvedeno v příkladu na obrázcích výše a přidáme název či IP adresu našeho serveru. Vše uložíme a ukončíme. Nyní se již dotaz na spuštění síťové aplikace nezobrazí. Pokud se na sítích v doméně, používají globální politiky, je vhodné zkontrolovat, zda server tyto naše úpravy nezmění při dalším přihlášení. Toto prosím konzultujte s Vaším správcem IT. Jde jen o to, abychom ve Windows přidali konkrétní místní server jako důvěryhodnou součást našeho PC.


Dalším tipem, je možnost vyzkoušet nastaveníVyzkoušet spuštění určitě nepodceňujte. Lze tak vyzkoušet, jak je služba, popřípadě OS nastaven. Je nutné si také uvědomit fakt, že vše běží na pozadí jako služba a to i v případě, kdy nebude na serveru přihlášený žádný uživatel.


Pokud nastavíme v položce Cesta k „premier.exe“ nějaký síťový disk, je třeba také zajistit, aby tento síťový disk byl v OS dostupný i po odhlášení uživatele, což není vždy jednoznačné.


V tomto případě je vhodnější nastavit UNC cestu k „premier.exe“ nebo samozřejmě místní cestu
Nastavení a instalace služby

Práce s nastavením služby, včetně restartu či instalace, vyžaduje práva administrátora. Nastavení aplikace nevyžaduje žádná vyšší práva. Výjimku tvoří právě práce se službou (instalace, odebrání či restart služby). Pro tento účel je nutné spustit grafické rozhraní jako správce


Pro instalaci služby je nutné zvážit, pod jakým účtem se bude služba spouštět. Jestli jako místní služba nebo síťová.Místní službu zvolíme v případě, že je cesta k „premier.exe“ nastavena z lokálního disku. Pokud je nastavena UNC cesta, je nutné použít doménový či síťový login pro službu. Přihlášení pro službu je nutné zadat vždy ve formátu server\uživatel nebo doména\uživatele. Kombinace jako „.\uživatel“ nebo „uživatel“ nejsou povoleny. Účty musí být existující a aktivní.Aplikace je určena pro operační systémy Windows XP, Windows Vista (x86, x64), Windows 7 (x86, x64), Windows 8* (x86, x64), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 (R2, x86, x64), Windows Server 2012 (x86, x64), včetně serverů Fundation a SBS.

Není určeno pro Windows 8 RT nebo Windows 8 s architekturou procesoru ARM.

Instalaci může provést uživatel s právy lokálního administrátora. Instalaci lze provést téměř do jakéhokoli adresáře na serveru. Na daném serveru či PC nemusí být program PREMIER, jen je nutné zajistit, aby byl zajištěn přístup (po síti) do adresáře \PREMIER\ kde je nutné nastavit právo pro čtení i zápis.

U PREMIER system Enterprise (SQL edice) je nutné, nastavit přihlášení pro službu E-Agenta s doménovým účtem (lokální služba nemá zpravidla přístup k SQL databázím)
Od 9. 3. 2015 (verze 3.2.2.4)

Je možné tuto aplikaci (službu) používat také pro automatické aktualizace samotného programu PREMIER. Ve spodní části programu je nastavení pro interval automatických aktualizacíPokud tuto část v aplikaci nebude mít dostupnou, je nutné provést aktualizaci samotného programu PREMIER jako první, po té bude možnost plánování aktualizací také dostupná v rámci služby Premier E-Agent.

Nastavení není složité. Nastaví se jen požadované dny a čas, kdy služba provede dotaz do programu PREMIER, zda jsou všichni uživatelé odhlášeni, zda není nikdo připojen vzdáleně přes terminálové služby a pakliže není nikdo připojen v programu, spustí proces automatické aktualizace v nastaveném čase. Pokud služba zjistí, že je v době, kdy má aktualizaci provést, přihlášen některý uživatel, aktualizaci nespustí a uloží do LOGu událost, že nebyl proveden update právě z důvodu přihlášených uživatelů. I zde je možnost odzkoušet funkčnost volbou v menu.


Pokud se používají také terminálová připojení, je pak vhodné na daném serveru nastavit, aby uživatel, který je například 30 minut ve stavu „Odpojen“, byl tento automaticky odhlášen ze serveru.

Aplikaci tedy od 9. 3. 2015 je možné využívat i pro provádění automatických aktualizací. Tato část služby nemá nic společného se spouštění definic E-agenta, to znamená, že v případě, že nemáte žádné definice v Agentovi, můžete využívat pouze funkce automatických aktualizací. Nejdříve si proveďte aktualizaci samotného programu PREMIER.


Instalační archív je součástí základní instalace IS PREMIER. ZIP soubor, ve kterém je celá tato služba je v adresáři \PREMIER\ pod názvem „E-Agent.zip“. Tento ZIP souboru je nutné rozbalit do libovolného adresáře v hlavní složce \PREMIER\ (lze i jinde) a vytvořit jen zástupce ze souboru „Premier_agent.exe“ POZOR: Zástupce lze spouštět pouze s parametrem /agent007