Jedná se o komplexní souhrn kontrolních mechanismů pro kontrolu a analýzu chyb ve skladu. Auditor skladu nabízí tyto funkce:


Na této stránce najdete:


Tip

Pro řádné využití těchto kontrolních mechanismů se doporučuje zatrhnout volbu „Před spuštěním provést kontrolní propočet".

Uživatel vybere období a zaznačí si, kterou z akcí chce spustit popřípadě označí vše a spustí auditora skladu.

  • Pokud je u položky zelená fajfka je vše v pořádku.
  • Pokud je u položky červený křížek je něco špatně a program nabídne detaily - přehled toho co není v pořádku.
  • Pokud je u položky modrý otazník, je chyba buďto v číslování nebo u zadávání rozčlenění.

Doporučení

Pokud auditor skladu bude mít všechny kontrolní mechanismy za dané období v pořádku, doporučujeme sklad uzamknout. Více zde.


Prověřit záporné zůstatky


Program sestaví přehled o vzniku záporných zůstatků na skladových kartách. Tyto zůstatky mohou vzniknout v případech, kdy je vydáváno do záporu a dodatečná příjemka je pořízena s pozdějším datem než výdejka, nebo se opomene pořídit příjemka na sklad. Samozřejmě taky v případech, kdy má uživatel nastaven výdej do záporu a nedodržuje časovou posloupnost výdejek a příjemek.

Upozornění

Tyto záporné zůstatky je nutné odstranit, neboť způsobují chybný výpočet skladových cen, což je příčinou špatného výpočtu skladových cen a tím pádem chybné stanovení nákladů firmy, v případě účtování způsobem A.

Program tyto rozdíly zjistí a uživatel může provést nápravu těchto stavů opravou data příjemek a výdejek ze skladu, tedy opravou data pořízení, aby příjmy a výdaje na sebe správně časově navazovaly, případně doplnění chybějících příjemek.


Porovnat převody mezi sklady


Tato funkce prověří kontinuální ocenění (skladovou cenu) při převodech mezi sklady. Pokud uživatel převede zboží do jiného skladu, a změní na původním skladu ocenění zboží, tzn. že se změní také ocenění na převodní výdejce, nepromítne se tato změna také kontinuálně do převodní výdejky.

V detailním pohledu na rozdíly mezi převodech se nabízejí dvě zobrazení – souhrnné a detailní zobrazení rozdílu mezi převody, přičemž v souhrnném se nachází funkce, která skladovou cenu z převodní příjemky zkopíruje do převodní výdejky.


Překontrolovat správnost ocenění zůstatků

Program sleduje kontrolu ocenění příjemek, které mohou příčinnou ocenění nulových zůstatků, jde především o příjemky z mínusem, které se pořizují při dobropisech na dodané zboží. Vzhledem k tomu, že jde o výdej, který je ručně oceněn, musí toto program narovnat vytvořením automatické korekční příjemky, která se nabídne kliknutím na pole detaily.

Pomocí volby "Další upřesnění" lze dále nastavit, které položky se mají kontrolovat.Shoda mezi účetnictvím a daňovou evidencí (pouze u zp. A)

Tato funkce uživateli poskytuje komfortní kontrolu zůstatku na skladě v návaznosti na účetnictví, tedy ve vztahu zůstatku na rozvahovém účtu 112xxx, 132xxx.


Kontrola vnitřní konzistence

Kontroluje vzestupnou číselnou řadu.


Vizuální kontrola kontinuálního účtování

Tento přehled poskytuje uživateli kontrolu kontinuálního číslování dokladových řad. Program automaticky najde "díry" v číslování dokladů, které mohou vzniknout mazáním již pořízených dokladů, přičemž čísla smazaných dokladů nejsou nahrazena novým číslem.


Kontrola správnosti vynuceného rozčlenění položek v podkladech¨

Tato funkce analyzuje dodržování řádného rozčleňování na skladových kartách v případě nastavení "Vynuceného rozčlenění“. Program sám nabídne nekorektní rozčlenění ve vazbě na konkrétní pohyby.


Kontrola ocenění výrobků dle vyskladněných komponent

Program zkontroluje, zda ocenění výrobku je shodné s oceněním jednotlivých vyskladněných komponentů.

  • No labels