Doporučení

Před každou definicí E-agenta doporučujeme provést update programu z internetu, neboť jde do budoucna o stále se vyvíjející modul.

Některé akce mohou být součástí placené licence.

Do definic elektronického agenta lze:

  • přidat automatické zálohování,
  • automatické synchronizace ceníku e-shop, 
  • upozornění na nové objednávky,
  • import dat z jiných systémů,
  • kontrolní propočet množství a skladových cen a podobně.

Všechny definované, automatické akce lze provádět v zadaný čas nebo v daný interval (každou půl hodinu, každou hodinu).

Upozornění

Všechny naplánované definice se spouští vždy, jen pokud je IS PREMIER spuštěn a přihlášen uživatel, kterému bylo přiděleno právo vykonávat úlohy z elektronického agenta.

Je možné tyto práva přidělit jak konkrétnímu uživateli nebo skupině uživatelů. Uživatelé a skupiny lze definovat v modulu "Skupiny a členové“.

V tomto modulu "Skupiny a členové – Definice skupin je vhodné založit skupiny uživatelů a k nim dále přiřadit jednotlivé uživatelé. Pokud jsou definování uživatelé i skupiny, lze k nim přiřadit konkrétní definici v modulu "Elektronický agent“.  • No labels