Zálohovaná data lze samozřejmě znovu obnovit. Obnova dat se provádí shodně jako záloha. Při obnově dat je třeba postupovat opatrně, neboť obnovou dat se přepíší všechna stávající data. Modulů "Záloha dat“ a "Obnova dat“ lze využít nejen k archivaci, ale např. i k přenášení celých dat mezi PC. Obnovu dat lze provést z jakýchkoli důvodů. Jedním z nich může být havárie počítače nebo serveru, nesprávně zaúčtovaná data, které je rychlejší obnovit a vrátit se tak k bodu, kde bylo vše v pořádku a podobně.

Je třeba jen dodržet některá pravidla:

  1. Při obnově dat nesmí nikdo pracovat ve stejné účetní jednotce.
  2. Obnovu dat nelze provést z novější do starší verze IS PREMIER.
  3. Musí být nejen stejná verze, ale také "firemní číslo verze“.
  4. Po úspěšné obnově dat je vhodné provést 3 kroky údržby databázových souborů a doktora databází.
    1. kontrola konzistence interních čísel a jednoznačných ID hodnot (viz kapitola SPRÁVCE),
    2. doktor databází (viz kapitola SPRÁVCE)


Jak najít firemní číslo verze

Po přihlášení a vstupu do libovolné účetní jednotky, se aktivuje horního menu Pomůcky – O aplikaci PREMIER System se zobrazí dialog, kde je uvedeno firemní číslo verze.


  • No labels