Příprava údajů pro ISPV

Zaměstnavatelé, kteří zpracovávají statistiku ISPV, doplňují pro tyto účely v nastavení ještě i další údaje.

V globálních předvolbách pod záložkou mzdy:


V nastavení - Osobní a rodinné údaje  doplní v nastavení pro ISPV údaje týkající se zařazení a druhu smlouvy -  jsou zde k dispozici příslušné číselníky.


v pracovním zařazení:  

Rozšíření sledovaných údajů od roku 2017

Obor vzdělání

V roce 2017 se rozsah sledovaných položek rozšířil o 2 nové položky: OBORVZDNAZPOZ

Teprve koncem roku 2018 však TREXIMA zveřejnila číselníky, díky kterým je možno tyto údaje vyhledat a doplnit. Tyto číselníky jsme zpřístupnili přímo z PREMIERA. Na základě dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doplnit údaje v Nastavení pro ISPV - obor vzdělání takto:


 Druhým způsobem je kopírovat kódy oboru vzdělání přímo z aplikace ISPV

https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx

kde si taktéž vyhledáte podle dokladu příslušnou školu a obor vzdělání, výsledný kód zkopírujete a vložíte v PREMIERU přímo do pole Kód oboru vzdělání - zde se naopak vložením kódu doplní pole pro jednotlivé údaje o škole, roku ukončení a oboru vzdělání


Název pracovní pozice

Nově v ISPV sledovaným údajem je  NAZPOZ : PREMIER vyplní název pracovní pozice ze smlouvy/výměru. Pokud jste tyto pozice dosud u zaměstnanců neevidovali, je zapotřebí je v uvedených dokumentech doplnit.Další údaje již PREMIER přebírá ze zpracovaných mezd.


Soubory MP a MI k odeslání

Výstupy pro TREXIMU v podobě souborů MP a Mi získáte v přehledech ke mzdám:

Pro náhled zde jsou zobrazena i jména zaměstnanců - zde si můžete zkontrolovat ještě před odesláním dat, které údaje vám u zaměstnanců chybí - ty si v nastavení zaměstnanců doplníte a vytvoříte nové soubory MP a MI

Po potvrzení OK se následně vytvoří i soubor mi.

Oba tyto soubory se uloží v adresáři PREMIER\export\...... . Tyto soubory následně můžete odeslat tak, jak jste doposud zvyklí (např. prostřednictvím programu pro odesílání údajů ISPV, kde si odesílané soubory můžete ještě jednou formálně zkontrolovat, nebo jako přílohu elektronické zprávy.
  • No labels