V tomto modulu jsou uživateli k dispozici přehledy jednotlivých kurzů měn, které jsou přednastaveny v modulu "Nastavení". K nahlédnutí je zde poslední aktuální kurz a také přehled kurzů dva roky zpětně.

Kurzy jsou automaticky stahovány dle kurzovního lístku České národní banky.


Ovládací prvky


  1. Měna - možnost zvolit měnu, jejíž kurzy chce uživatel zobrazit. V nabídce zde má uživatel k dispozici ty měny, které si nadefinoval k modulu "Nastavení"
  2. Rok - volba roku. K dispozici je zde vždy rok aktuální a dva roky zpět.
  3. Přidat kurz - pokud chce uživatel kurz přidat do přehledu kurzů k aktuálně zvolené měně ručně, může tak učinit pomocí této volby.


Kurzy lze také upravovat (kliknutím na řádek kurzů v seznamu) případně lze ručně přidané kurzy mazat pomocí tlačítka X.


  • No labels