Tento modul, který poskytuje především grafické vyhodnocení, slouží pro finanční plánování, zpřehlednění informací o hospodaření účetní jednotky atd.

Po vstupu do modulu Cash Flow a určení data sledování se nabízí následující možnosti - grafy:

  • Zůstatky peněžních prostředků
  • Přírůstky/úbytky peněžních prostředků
  • Vytvořené peněžní prostředky
  • Spotřebované peněžní prostředky
  • Vytvořený zisk/ztráta


Na této stránce najdete:


1. Zůstatky peněžních prostředků

Grafické zobrazení zůstatků peněžních prostředků za rok (po sledované období).


Všechny grafy lze tisknout nebo exportovat pomocí tlačítka "Tiskárna"


2. Přírůstky / úbytky peněžních prostředků3. Vytvořené peněžní prostředky


4. Spotřebované peněžní prostředky
5. Vytvořený zisk/ztráta


  • No labels