Akce „Upgrade“ nabízí možnost stáhnout si novou verzi, která zahrnuje technické a legislativní změny platné k příslušnému období. Klient pořízením upgrade získává:

  • nárok na aktualizaci této verze po dobu jednoho roku s možností stahovat z internetu veškeré aktualizace reagující na novinky v platné legislativě a technologická a funkční zdokonalení programu,
  • nárok na poskytování poradenství prostřednictvím telefonické hot-line a e-mailu,
  • možnost řešení dotazů prostřednictvím on-line podpory (TeamViewer), 
  • nárok na zvýšení věrnostní slevy o 12 % (s výjimkou těch, kteří již dosáhli maximální výše věrnostní slevy ve výši 42 %).


Na této stránce najdete:


Cenové podmínky Upgrade 

Každý aktualizační poplatek je kalkulován ve výši 22 % z celkové prodejní ceny programu, včetně ceny za rozšíření dalších licencí či modulů.

V každém následujícím roce získává nabyvatel nárok na 12% slevu z ceny upgrade v prvním roce, přičemž maximální sleva může být 42 % z ceny za upgrade v prvním roce.

V případě nezaplacení některého upgradu ztrácí nabyvatel nárok na veškeré získané slevy. V této výši není zahrnut poplatek za implementaci nových verzí.

Výše uvedené ustanovení se netýká smluvních partnerů, u kterých je pravidelný upgrade přímo stanoven v licenční smlouvě.

Platební podmínky

Společně s novou verzí obdrží klienti zálohovou fakturu, smluvní partneři obdrží finální fakturu se splatností 14 dnů. Ihned po zaplacení zálohové faktury bude všem klientům zaslána finální faktura – daňový doklad.Registrační kódy

Každý klient obdrží s novou verzí časově omezený registrační kód, pomocí kterého provede registraci nové verze. Po zaplacení faktury za upgrade obdrží klient obratem neomezený registrační kód, pomocí kterého provede přeregistraci svého systému.


Instalace verze X8

Instalace nové verze probíhá prostřednictvím nové nabídky „UPGRADE na verzi X8“.  Pokud se vám tato nabídka nezobrazuje, je nutné nejdříve provést standardní aktualizaci PREMIER update! (nachází se ve stejném menu). Po této aktualizaci již bude nabídka UPGRADE na verzi X8 dostupná. (Aktualizace PREMIER update nyní probíhá zcela automaticky, pouhým kliknutím na funkci Aktualizace, bez nutnosti potvrzování dalších kroků.)

Instalace z hlavního menu

Klikněte na nabídku „UPGRADE na verzi X8“ a potvrďte následující nabídku „Aktualizace“. Vše již proběhne zcela automaticky. Ještě před nabídkou se objeví upozornění, že se již jedná o novou verzi, tedy bude potřeba nový registrační kód. Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze provést z kterékoliv stanice. Doporučuje se však přímo na serveru. Ukončete práci v systému. Máte-li síťovou aplikaci, přesvědčte se v modulu „Interní sdělení“, že není nikdo aktivní v programu, tedy není přihlášen a v programu nepracuje. Lze také zjistit v modulu Správce – Přihlášení uživatelé. Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, je možné přistoupit k samotné aktualizaci. Vlevo nahoře v horním menu „Start“ se zobrazí nová nabídka „UPGRADE na verzi X8“.Instalace pomocí instalačního souboru z www.premier.cz


Pokud spustíte instalaci „Setup.exe“ na počítači nebo serveru, kde byla instalována předchozí verze programu (od verze X3), instalátor automaticky rozpozná, že na tomto počítači se PREMIER nachází, a nabídne vám tak jednodušší variantu instalace nové verze. 

Při tomto výběru a potvrzení se již spustí instalace nové verze X8 a vše se automaticky aktualizuje. Pokud se během roku měnil server či počítač, na kterém byla starší verze instalována, instalaci je možné také spustit prostřednictvím staženého „Setup.exe“, je jen nutné zadat cestu, kde se bude program instalovat. Zadáme tedy adresář, kde je PREMIER system aktuálně uložen.
  • No labels