Akce „UPGRADE“ nabízí možnost stáhnout si novou verzi, která zahrnuje technické a legislativní změny platné k příslušnému období. Klient pořízením upgrade získává:

  • nárok na aktualizaci této verze po dobu jednoho roku s možností stahovat z internetu veškeré aktualizace reagující na novinky v platné legislativě a technologická a funkční zdokonalení programu,
  • nárok na poskytování poradenství prostřednictvím telefonické hot-line a e-mailu,
  • možnost řešení dotazů prostřednictvím on-line podpory (TeamViewer), 
  • nárok na zvýšení věrnostní slevy o 12 % (s výjimkou těch, kteří již dosáhli maximální výše věrnostní slevy ve výši 42 %).


Na této stránce najdete:


Cenové podmínky Upgrade 

Každý aktualizační poplatek je kalkulován ve výši 27 % z celkové prodejní ceny programu, včetně ceny za rozšíření dalších licencí či modulů. V každém následujícím roce získává nabyvatel nárok na 12 % slevu z ceny upgrade v prvním roce, přičemž maximální sleva může být 42 % z ceny za upgrade v prvním roce. V případě nezaplacení některého upgradu ztrácí nabyvatel nárok na veškeré získané slevy. V této výši není zahrnut poplatek za implementaci nových verzí.

Výše uvedené ustanovení se netýká smluvních partnerů, u kterých je pravidelný upgrade přímo stanoven v licenční smlouvě.

Platební podmínky

Společně s novou verzí obdrží klienti zálohovou fakturu, smluvní partneři obdrží finální fakturu se splatností 14 dnů. Ihned po zaplacení zálohové faktury bude všem klientům zaslána finální faktura – daňový doklad.


Registrační kódy

Registrace verze X8.1 se provádí plně automatickyPo provedení upgrade na verzi X8.1 dojde k automatickému načtení nového registračního kódu z licenčního serveru. Již se nezobrazí dialog pro registraci, pouze se spustí zaregistrovaný program. 

Kód tedy načtete do systému pomocí tlačítka "Načíst z licenčního serveru".

Pokud volba nebude aktivní, je nutné zadat kód ručně (nutno dodržet jeho 4 číselný formát). Kód je vytištěný na faktuře/zálohovém listě za upgrade.

První kód k nové verzi je vždy časově omezený. Po úhradě aktualizačního poplatku dojde k automatickému načtení prodlouženého registračního kódu. Pokud nedojde k automatické přeregistraci včas, začne Vás systém před koncem platnosti registračního kódu na vypršení platnosti kódu upozorňovat.

Důvody, proč nedošlo k automatické přeregistraci:

  • nemáte doposud uhrazen aktualizační poplatek,
  • nefunguje Vám automatické načtení kódu a bude nutné jej zadat ručně.

Ručně přeregistraci provedete na spuštěném programu přes horní lištu "Pomůcky - O aplikaci PREMIER system/Registrace licencí" - "Registrace licence" - "Chcete program přeregistrovat" - "Ano".
Instalace verze X8.1

Instalace nové verze probíhá prostřednictvím nové nabídky „UPGRADE na verzi X8.1“.  Pokud se vám tato nabídka nezobrazuje, je nutné nejdříve provést standardní aktualizaci PREMIER update! (nachází se ve stejném menu). Po této aktualizaci již bude nabídka UPGRADE na verzi X8.1 dostupná. (Aktualizace PREMIER update nyní probíhá zcela automaticky, pouhým kliknutím na funkci Aktualizace, bez nutnosti potvrzování dalších kroků.)

Instalace z hlavního menu

Klikněte na nabídku „UPGRADE na verzi X8.1“ a potvrďte následující nabídku „Aktualizace“. Vše již proběhne zcela automaticky. Ještě před nabídkou se objeví upozornění, že se již jedná o novou verzi a dojde k automatickému načtení nového registračního kódu z licenčního serveru. Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze provést z kterékoliv stanice. Doporučuje se však přímo na serveru. Ukončete práci v systému. Máte-li síťovou aplikaci, přesvědčte se v modulu „Interní sdělení“, že není nikdo aktivní v programu, tedy není přihlášen a v programu nepracuje. Lze také zjistit v modulu Správce – Přihlášení uživatelé. Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, je možné přistoupit k samotné aktualizaci. Vlevo nahoře v horním menu „Start“ se zobrazí nová nabídka „UPGRADE na verzi X8.1“.


Instalace pomocí instalačního souboru z www.premier.cz

Pokud spustíte instalaci „Setup.exe“ na počítači nebo serveru, kde byla instalována předchozí verze programu (od verze X3), instalátor automaticky rozpozná, že na tomto počítači se PREMIER nachází, a nabídne vám tak jednodušší variantu instalace nové verze. 

Při tomto výběru a potvrzení se již spustí instalace nové verze X8.1 a vše se automaticky aktualizuje. Pokud se během roku měnil server či počítač, na kterém byla starší verze instalována, instalaci je možné také spustit prostřednictvím staženého „Setup.exe“, je jen nutné zadat cestu, kde se bude program instalovat. Zadáme tedy adresář, kde je PREMIER system aktuálně uložen.


  • No labels