Na této stránce najdete:

V této záložce se definují údaje spojené přímo s fakturací:

Splatnost a Úrok z prodlení - zde je možné si nastavit splatnost faktur ve dnech a úrok z prodlení. Individuální nastavení na kartě partnera má větší prioritu!

Zaokrouhlování, Zaokrouhlování cizích měn - předvolený způsob zaokrouhlování faktur:

  • 2 - bez zaokrouhlení,
  • 1 - zaokrouhlení na desetiny,
  • 0 - zaokrouhlení na celé koruny matematicky (tj. 100,3 zaokrouhleno na 100,-),
  • 0,1 - zaokrouhlení na celé koruny nahoru (tj. 100,3 zaokrouhleno na 101,-)

Po zadání partnera umístit kurzor na datumové údaje - tato volba je vhodná pro účetní firmy, pro usnadnění počtu kliknutí.

Prověřovat nevypárované zápisy při ukládání faktury - program automaticky prověří otevřené přímé zápisy v deníku a nabídne možnost spárování s ukládaným dokladem.

Faktury za hotové zaokrouhlovat dle nastavení zaokrouhlování pokladen (záložka účetnictví) - tato volba umožňuje nastavit odlišné zaokrouhlování pro faktury hrazené převodem a faktury hrazené hotově (resp. dobírkou). Funkce je vhodná pokud se faktury převodem nezaokrouhlují, ale faktury za hotové ano (dle nastavení pokladny u CZK zpravidla na celé částky).

Předvolený účet postoupených pohledávek - zde se nastaví účty pro postoupení pohledávek, viz modul Factoring.

Předvolený účet a dokl. řada daň.dokladů  - předkontace a výběr dokladové řady pro automaticky tvořené daňové doklady (viz Banka - Daňový doklad k platbě)

QR kód - možnost předvolit automatický tisk QR kódů pro platbu přes telefon ve fakturách a zálohových listech.

Záložka Aktuálně - nastavení parametrů (plánované tržby, počet pracovních dnů v roce) pro přehled Aktuálně - Aktivita firmy. Do tržeb v přehledu Denní informace lze z interních dokladů zahrnovat veškeré výnosové účty (defaultně se zahrnují pouze učty skupiny 60x) 


Předplnění faktury, dobropisu, inventarizace pohledávek a zálohového listu

Nabídka umožňuje vypsat standardní textové položky dokladu. Tento text se automaticky nabízí při vystavování dokladu, samozřejmě s možností změny.

Předplnění faktury:


Předplnění dobropisu:Předplněné inventarizace pohledávek:

Předplněné zálohového listu:


Logo ve faktuře

Do faktur tištěných systémem PREMIER lze umístit logo do záhlaví faktury, patičku i firemní razítko (s podpisem). Za pomocí standardní kombinace kláves pro kopírování ve Windows Ctrl + C (kopírovat) a Ctrl + V (vložit) lze přenést obrázek či logo z jiné aplikace Windows. Toto logo může být ve formátu *.cdr, *.bmp, *.wmf aj.

Tip

Využitím scanneru lze vložit do faktury např. i razítko s podpisem.Slevy

V modulu vystavených fakturách, objednávkách a výdejkách má uživatel možnost poskytovat slevy pro odběratele. Tímto způsobem se sleva pořídí operativně při pořizování dokladů. Slevy lze také navázat na individuální obchodní partnery zadáním slevy v kartě obchodního partnera v „Seznamu odběratelů“, přičemž ta se bude automaticky dosazovat při vystavování dokladu na příslušného partnera.

Navolit lze způsob účtování a výši slevy, samozřejmě s možností aktuální změny na faktuře. Pokud je sleva zadaná na objednávce a výdejka se pořizuje automatizovaně na základě objednávky, přenáší se cena se slevou do výdejky a tím také následně do vydané faktury automaticky. Varianty automatického účtování slev:


  1. Program navrhne úč. předpis slevy dle největších položek faktury, tzn., že převezme jejich úč. předpis.
  2. Program navrhne úč. předpis dle první položky.
  3. Uživatel si nastaví svůj individuální účetní předpis slevy.

Poznámka

Sleva se pořizuje v editačním okně pořizováním položky dokladu.


Nastavení sledování závazků/pohledávek dle doby prodlení

Uživatel může libovolně definovat lhůty, tj. rozmezí dnů v prodlení, pro sledování závazků a pohledávek k vybranému datu. Přehledy dle doby prodlení jsou k dispozici v modulech Odběratelé (Dodavatelé) - Přehledy pohledávek (závazků).


Způsob přidělení ratingu

Zde se nastavují parametry pro přidělování ratingového hodnocení partnerů. Hodnocení je popsáno zde.


  • No labels