Automatické vystavování

Podrobně popsáno zde.Pokladní elektronické systémy


Zde se natavuje používání čtečky čárových kódů v systému Premieru.

Podrobnosti o nastavení čtečky čárových kódů viz kapitola Sklady - Čárové kódy.

Při nastavení propojení programu s off-line čtečkou čárových kódů kontaktujte prosím naší podporu.

Mimo nastavení používání čtečky čárových kódů se zde nachází nastavení tisku:

  • tisknout až na povel,
  • tisknout ihned po vytvoření dokladu,
  • tisknout po vytvořerní dokladu s otázkou.


Povolení zobrazení dialogu Zaplaceno/Vráceno.

Nastavení otevírání pokladní zásuvky, která může být připojena přes dva porty:

  • USB port,
  • COM port.

Nastavení portu platebního terminálu - podrobně popsáno zde.


EDI - komunikace


Zde se nastavují předvolby pro EDI komunikaci. EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou. Po spuštění této nabídky se zobrazí nastavení pro EDI komunikaci viz. obrázek.


  • EAN kód firmy - zde je potřeba vepsat EAN kód společnosti. EAN kód společnosti lze vyhledat zde.
  • Prefix SSCC - vyplní se v případě, že společnost využívá paletové listy (dodává zboží na paletách).
  • Složka pro import -  složka pro načtení souborů, který chceme importovat do IS Premier.
  • Složka pro export - složka pro export souborů ze IS Premier.


Exporty EDI dokumentů nebudou směřovat do jednoho souboru ( např. INVOICE.TXT), ale každý zvlášť (např. FA_+číslo faktury.TXT)Doporučujeme tuto volbu zaškrtnout, aby nedocházelo k neustálemů vytváření souborů se stejným názvem!


POS, dotykové ovládání

Zde je možné nastavit některé předvolby pro dotykové ovládání. Význam těchto předvoleb je podrobně popsán zde.


Fiskální pokladny (SK)

Na základě změn zákona č. 289/2008Z.z. o používaní elektronické registrační pokladny jsou na Slovensku povinni používat registrační poklady nebo tiskárnu s fiskální modulem. Používání těchto zařízení se povoluje v Fiskální pokladny (SK). Viz obrázek.

  • No labels