Na této stránce najdete:Účetní odpisy

Účetní odpisy - lze zvolit časové zahájení odpisování buď v měsíci zařazení majetku, nebo v následujícím měsíci po zařazení a způsob uplatnění úč.odpisu při vyřazení (žádný, polovinu nebo celý měsíční odpis).Řazení seznamu

Uživatel si může předvolit způsob řazení seznamu majetku v modulu "Evidence" dle inventárních čísel - číselně (1,2,10) nebo abecedně (1,10,2)


Automatické účtování

Nastavení dokladových řad pro automatické účtování majetku, leasingu, zvířat a cestovních příkazů.

Cestovní příkazy však lze vést pouze evidenčně.

Program umožňuje rozdělit účtování daňových a účetních odpisů formou korekce k daňovým odpisům.


Nákladní doprava

Dále jsou zde k dispozici parametry pro evidenci nákladní dopravy.

Typ výkazu nákladní dopravy.

Způsob fakturování nákladní dopravy.

Způsob výpočtu spotřeby PHM.


Zvířata

Volba doplňkové analýzy pro označení stáje,

Používání transfer zóny.


  • No labels