Toto je přehled zachycující veškerý průběh dokladů partnera (od poptávek až např. po konečnou realizaci a platby). Přehled informuje o tržbách, nákupech, saldokontu a peněžních tocích. Uživatel má takto k dispozici dokonalý celkový přehled o fakturách s detailním zobrazením jednotlivých položek. Barevné rozlišení umožňuje snadnou orientaci v přehledu.  • No labels