PREMIER systém nabízí možnost jednoduché definice sad, jako jsou dárkové koše, akční balíčky či jiné sady (např. PC sestava apod.) a to bez nutnosti nadstavbového modulu výroba a použití výrobních šablon či soupisek.

Přímo na skladové kartě lze v samostatné záložce nastavit sadu komponentů, ze kterých se karta skládá. Tyto komponenty se následně budou nabízet při objednání nebo výdeji karty sady. Uživatel má samozřejmě možnost předvolit způsob tisku a přenos dat z dodacího listu do faktury: jen sadu, jen komponenty, nadpis sady + komponenty.

Program poskytuje několik variant pro stanovení prodejní ceny sady, ať už se jedná o individuální prodejní cenu setu nebo součet prodejních cen jednotlivých komponent. Pro snadnější stanovení a kontrolu ceny setu jsou samozřejmě k dispozici aktuální údaje o nákladových cenách. Výše uvedené lze kombinovat se zákaznickým ceníky a definovat tak individuální ceny či slevy různým zákazníkům.

Funkce a výhody:

  • jednoduché definování akčních balíčků, dárkových košů a jiných sad,

  • automatické vyskladnění komponent při výdeji sady,

  • možnost definování individuální ceny sady nebo jako součet cen komponentů,

  • tisk a přenos dat z DL do faktury na základě volby uživatele: jen sada, sada + komponenty, jen komponenty.


Postup vytvoření Sady

Prvním krokem je vytvoření nové skladové karty klasickým způsobem. V záložce Sada je třeba zatrhnout možnost Výrobek/Sada.

Po zaškrtnutí této možnosti program automaticky nabídne možnost přidat komponenty sady.

Pomocí tlačítka "přidat" lze jednoduše do sady zahrnout komponenty v požadovaném množství. Při přidávání komponent si uživatel nastaví, jestli chce být dotazován při jejich vyskladnění či nikoliv nebo případně jiné prodejní ceny komponenty.
U jednotlivých položek program zobrazí informaci kolik množství jednotlivých komponent je skladem. Dále je zde informace o tom, kolik je skladem kompletních sad a ceny jednotlivých komponent.

Dalším krokem je nastavení prodejní ceny sady.

Prodejní cena sady může být určena dvěma způsoby.

Tyto způsoby se určují přímo na skladové kartě sady (záložka sady), kde uživatel zaškrtne vybranou variantu.

  1. Prodejní cena se nastavuje přímo na kartě sady ve skladu.

  2. Prodejní cena je určena součtem cen jednotlivých komponent.

Ad1) Pokud je zvolena varianta, že prodejní cena je dle nastavení na kartě sady, pak je potřeba v záložce prodejní ceny na skladové kartě nastavit klasickým způsobem cenu podrobněji kapitola "Ceny v programu".

Ad2) U této varianty program vypočte prodejní cenu jakou součet prodejních cen jednotlivých komponent.

Tip

Součet prodejních (rovněž i nákupních) cen komponent je možné vidět přímo na skladové kartě sady v pravém dolním rohu.Aktuální množství sad, Aktuální cena nákupní cena komponent a Součet prodejních cen bez DPH je k dispozici přímo na skladové kartě sady.

Ve skladových kartách sad, nově přibyla možnost přesouvání pořadí komponent sady pomocí "šipek".


Vystavování dokladů

Způsob jakým chceme zobrazovat sadu (pouze sada nebo sada včetně komponentů) při vystavování dokladů je možno nastavit a to ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Automatické vystavování". Zde se nastaví jak má sada vypadat na faktuře a výdejce. V záložce výdejky je také možnost nastavení, že název sady bude kombinací výrazů z komponent.


Výdejka ze skladu - sada

Postup pro vytvoření výdejky ze skladu na niž se vyskytuje sada je obdobný, jako u klasické výdejky. Jediným rozdílem je, že pokud je tak na kartě sady nastaveno, pak se program po zadání sady zeptá, zda má vyskladnit všechny její komponenty.

  • No labels