Tento modul je určen pro pořízení seznamu vozidel. U vozidel lze následně evidovat knihu jízd.

Modul nabízí definovat řadu údajů, které souvisí s popisem vozidla. Je zde možné evidovat neomezený počet firemních i soukromých vozidel včetně jízd.

Ovládání

Práce se seznamem vozidel probíhá pomocí klasických tlačítek "F3 - Nová“, "F4 - Změnit“ a "Smazat

Volba zobrazení:

  • Všechna vozidla - zobrazí se seznam včetně vozidel, které již nejsou v provozu.
  • Aktivní vozidla - v seznamu se zobrazí pouze vozidla, která jsou v provozu.

Na této stránce najdete:

Další volby v seznamu vozidel

Termíny tech. kontroly - zobrazí vozidla, která by měla do 30 dnů mít technickou kontrolu.

Platnost dálničních známek - zobrazí se seznam všech vozidel spolu s informací ohledně dálničních známek a případně jejich platností, pokud jsou tyto údaje vyplněny.

Soukromé užívání fir. vozidel - zobrazí se všechna vozidla, která mají definována nějaké zaměstnance pro soukromé užívání. Pod seznamem je tlačítko „Výpočet zdanění“, po kliknutí na něj je možno zadat měsíc, za který se zobrazí částky k dodanění jako podklad pro mzdy.


Nové vozidlo

Při zadávání nového vozidla (karty vozidla), uživatel vyplní požadované údaje, které jsou rozděleny do dvou kategorií:

Základní údaje

Typ vozidla - Osobní; Nákladní; Přípojné vozidlo stroj.

Vozidlo - Soukromé, Firemní, Cizí.

Pakliže se jedná o firemní vozidlo, které je užíváno i pro soukromé účely zaměstnance, je zde volba "i pro soukromé užívání". Volbou "Ukázat" lze pak u daného automobilu přiřadit zaměstnance a období, po které toto vozidlo k soukromým účelům využíval, pro účely zdanění. Pro výpočet podkladů ke zdanění slouží také volby:

  • Cena vč. DPH
  • Kolik % k dodanění 
  • Částka k dodanění - tato hodnota se vypočítává z dvou výše uvedených hodnot.
    Podrobněji popsáno zde.

SPZ,

Popis - prostor pro libovolnou poznámku,

Řidič,

Odpovědný - navázáno na číselník zaměstnanců (pomocí "č." lze vybírat ze seznamu zaměstnanců),

VIN kód,

Technické parametry motoru a vozidla

Sazba, Spotřeba,

Cena PHM - průměrné ceny pro aktuální rok vyhlašuje ministerstvo financí,

Data uvedení do provozu, datum registrace vozidla (příp. vyřazení z provozu),

Typ vozidla - pro použití ve formuláři pro silniční daň.

Středisko, Zakázka, Doplňková analýza - možnost přiřadit automobil konkrétnímu středisku, zakázce či doplňkové analýze.Technická kontrola, sazby pro nákl. dopravu

Údaje o povinném ručení

Informace o pravidelných servisních kontrolách

Informace o STK

Upozornění na termín příští kontroly - chce-li být uživatel upozorňován na termín další kontroly, odškrtne si tento příznak.

Osvobozeno od daně - jedná-li se o vozidlo zabezpečující linkovou vnitrostátní přepravu, které je osvobozeno do daně, za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období, odškrtne se tento příznak.

Dálniční známka - pakliže chcete sledovat, zda vozidlo má dálniční známku a případně její platnost, je nutné tuto informaci vyplnit zde. 

Sazby pro nákladní dopravu včetně předkontace - jedná-li se o nákladní automobil, zde se vyplní údaje o sazbě za nákladní dopravu.

Depozit - pomocí tohoto tlačítka je možno určit měsíce, ve kterých bylo vozidlo v depozitu. V případě, že deposit trvá celý měsíc, pak se silniční daň neplatí.  • No labels